Logo VNK

menu

Kunsthistorische prijzen

VNK x PAN SCRIPTIEPRIJS 2023

Ben je als kunsthistoricus afgestudeerd op een onderwerp over de kunstmarkt? Of schrijf je op dit moment een scriptie over een bijzondere kunstcollectie of een belangrijke verzamelaar? Komend najaar buigen de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici en PAN Amsterdam zich weer over de beste scriptie op dit gebied.

VNK x PAN Scriptieprijs

Dit jaar vindt voor de tweede keer de uitreiking van de VNK x PAN Scriptieprijs plaats. Met deze scriptieprijs willen VNK en kunstbeurs PAN Amsterdam onderzoek stimuleren naar de kunst van het verzamelen en het vakgebied van de kunsthandel en dit onder de aandacht brengen. Aan de prijs is bovendien een geldbedrag van €1.000 verbonden. De scriptieprijs wordt beschikbaar gesteld door het PAN Educatiefonds.

Spelregels

Voor deze scriptieprijs komen masterscripties in aanmerking die een of meerdere aspecten van het kunst verzamelen, de kunsthandel/kunstmarkt of een aanverwant thema tot onderwerp hebben. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als het herkomstonderzoek van een kunstwerk, collectiebeheer, particuliere schenkingen aan musea, de vrije markt voor schilderkunst in de 17e eeuw, het vak van taxeren et cetera.

De scriptie moet geschreven zijn aan een Nederlandse universiteit maar deelname staat ook open voor scripties die in het Engels zijn geschreven. Zowel docenten als studenten kunnen een scriptie voordragen, mits deze is beoordeeld met een 7,5 of hoger.

Aanmelden

Aanmelden kan via scriptieprijs@kunsthistorici.nl. Na je aanmelding sturen wij je een ontvangstbevestiging en verdere instructies voor het aanleveren van je scriptie. De deadline voor aanmelding voor de VNK x PAN Scriptieprijs 2023 is vrijdag 15 september 2023.

Genomineerden

Begin november worden drie genomineerden bekend gemaakt. Iedere genomineerde krijgt de gelegenheid zijn of haar scriptieonderzoek te presenteren op zaterdag 25 november 2023 tijdens PAN Amsterdam, waarna de prijswinnaar bekend wordt gemaakt.

Jury

De jury bestaat uit minimaal drie personen; één hoogleraar/universitair docent, één vertegenwoordiger uit de kunsthandel/kunstmarkt en één vertegenwoordiger van het VNK  bestuur.

De prijswinnaar wordt benoemd aan de hand van een meerderheid van stemmen. Bij een gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter van de jury doorslaggevend. Het juryrapport is definitief, over besluiten van de jury wordt geen correspondentie gevoerd.

Juryleden kunnen zelf ook een inzending aandragen. In dat geval ziet de voorzitter van de jury erop toe dat het desbetreffende jurylid niet deelneemt aan de beoordeling van de betrokken inzending. Wanneer een jurylid zelf tot de genomineerden behoort, trekt dit jurylid zich terug uit de jury.

In 2023 bestaat de jury bestaat uit:

  • Mark Grol, algemeen directeur PAN Amsterdam 
  • Marion van der Marel, penningmeester Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK) 
  • Robert-Jan de Jonge, antiquariaathouder en specialist antieke kaarten en 19e tot en met 21e -eeuwse prenten en tekeningen 
  • Rachel Esner, docent Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en directeur Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (OSK) 

 

Secretaris van de VNK x PAN Scriptieprijs is Erik Kussendrager.

Meer informatie over de aanmeldingsprocedure vind je in het reglement. Houd daarnaast voor algemene informatie onze website en socialmediakanalen in de gaten: Linkedin, Facebook, Instagram en Twitter. Voor vragen kun je ook mailen naar scriptieprijs@kunsthistorici.nl.

See English below See English below

Did you graduate as an art historian on a subject regarding the art market? Or are you currently writing a captivating thesis about significant art collections and collectors? This fall the VNK (Association of Dutch Art Historians) and PAN Amsterdam will select the best thesis in this field again.

VNK x PAN Thesis award 2023

In November 2023, during PAN Amsterdam, the VNK x PAN Thesis award will be presented for the second time. This award was initiated by the VNK and PAN Amsterdam to support art historical research into the art trade, the art market and art collecting in the broad sense. The prize consists of a sum of € 1.000.

Criteria

Eligible for this thesis award are master theses that concern research into one or more aspects of art collecting and/or the art trade. This may include a wide range of related subjects such as provenance research, collection management, private gifts to musea, the art market in the 17th century, the profession of appraiser et cetera et cetera.

The thesis must be written at a Dutch university, but participation is also open to theses written in English. Both lecturers and students can nominate a thesis, provided it has been assessed with a 7,5 or higher. The last day to register for this award is Friday, September 15th  2023.

More information?

More information about the registration procedure and the prize can be found at the Reglement-button above. Also keep an eye on our social media channels and website. Questions can be emailed to scriptieprijs@kunsthistorici.nl.

About the VNK

The Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK) is the largest network of professional art and architecture historians in the Netherlands. As a professional association the VNK commits to art historical education and research, the practice of the profession of art historians and to the general interest of art history in the Netherlands. The VNK offers a platform where art historians from all disciplines meet and facilitates knowledge exchange, debate, and advice on subject-related issues.