Logo VNK

menu

Bestuur

VNK reikt erelidmaatschap uit op jubileumsymposium

Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici is voornemens op het lustrumsymposium van 11 oktober aan drie kunsthistorici het erelidmaatschap van de vereniging uit te reiken. Het is de eerste keer dat de VNK ereleden benoemt.

Met het erelidmaatschap wil de VNK haar waardering laten blijken voor kunsthistorici die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt  voor het vak kunstgeschiedenis, een deelgebied daarvan, voor de vakbeoefening of voor de vakbeoefenaars in Nederland. Tot erelid worden benoemd Willemijn Fock, Eddy de Jongh en Henk van Os. 

Meer over het programma van het lustrumsymposium is hier te vinden.