Logo VNK

menu

Bestuur

VNK ondersteunt actie Normaal Academisch Peil

De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici ondersteunt de actie Normaal Academisch Peil, omdat ze overtuigd is van het maatschappelijk belang van wetenschappelijk onderwijs.

Een structurele investering is nodig om de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek aan Nederlandse universiteiten te waarborgen. De geesteswetenschappen horen daar vanzelfsprekend bij: geesteswetenschappelijke onderzoekers bieden ons waardevolle en relevante inzichten in geschiedenis en cultuur, en leren studenten om deze onderwerpen kritisch te bestuderen. De VNK vindt het belangrijk dat studenten in staat worden gesteld om tijdens hun studie beroepservaring op te doen in de vorm van stages. 

Normaal Academisch Peil
Nederlandse universiteiten behoren tot de wereldtop. Daar plukt de hele samenleving de vruchten van. Het maakt onze economie competitief en innovatief, en bevordert de kwaliteit van leven. Onze universiteiten leiden de mensen op die we nodig hebben voor de uitdagingen van deze tijd, zoals de gezondheidszorg en de klimaatcrisis.
Helaas staan onze universiteiten door structurele onderfinanciering onder druk. Al jaren neemt het aantal studenten toe, en de financiering per student af. Er is daardoor te weinig tijd en geld om onderzoek te doen of onderwijs te geven, laat staan allebei. Studenten krijgen niet meer het onderwijs dat ze verdienen, en het water staat onze universitaire docenten en hoogleraren nu tot aan de lippen. Het is hoog tijd dat dit wordt opgelost. Tijd om te werken aan een Normaal Academisch Peil waar de studenten van vandaag goed worden opgeleid om de uitdagingen van morgen aan te pakken.

Alarmdag op 6 april
Daarom luiden de studenten, bestuurders en medewerkers van alle 14 universiteiten op dinsdag 6 april de noodklok. Ze roepen het nieuwe kabinet op structureel 1,1 miljard te investeren. Alleen met deze investering krijgen we het wetenschappelijk onderwijs in Nederland weer op Normaal Academisch Peil. Kijk op www.normaalacademischpeil.nl voor meer informatie of om je aan te sluiten.