Logo VNK

menu

VNK-Bibliografie

VNK-bibliografie 2019 verschenen

Julia van Marissing heeft de VNK Bibliografie van 2019 samengesteld. Deze VNK-bibliografie laat de productiviteit zien van Nederlandse kunsthistorici (2014-2018) op het gebied van beeldende kunst en kunstnijverheid van 1550-1700.

De bibliografie omvat maar liefst 1168 titels. De inleiding op de bibliografie is geschreven door Reinier Baarsen. Hij wijst daarin onder andere op de omvangrijke categorie publicaties over Rembrandt, aan de vooravond van het Rembrandtjaar. Verder valt op dat er een streven is de kunst van de Gouden Eeuw dichterbij de hedendaagse beschouwer te brengen door haar met het leven in die tijd in verband te brengen en zo bij eigentijdse ervaringen aan te sluiten. Dit heeft voor de bibliografie geleid tot de rubriek ‘Geboorte, huwelijk, liefde en dood’.
Met betrekking tot kunstnijverheid valt op dat, hoewel het aantal publicaties op het gebied groot is, het betrekkelijk kleine bijdragen over een beperkt onderwerp zijn. Vele daarvan verschenen in gespecialiseerde tijdschriften. 
Tenslotte merkt Reinier Baarsen op dat Nederlandse kunsthistorici Nederlandse kunst bestuderen. Hij besluit zijn inleiding dan ook met een oproep: "Dat kan niet goed zijn, en het versterkt de indruk van een hechte groep van onderzoekers die elkaar stimuleren en bezighouden, met alle aantrekkelijke en bewonderenswaardige resultaten van dien, maar toch ook met een gevoel van beperktheid. Vooral de universiteiten zouden moeten streven naar meer Europees georiënteerde onderzoeksprojecten, om de ramen naar de grote landen om ons heen tenminste op een kier te zetten."