Logo VNK

menu

Bestuur

Gezocht: VNK Bestuurslid sectie architectuur

De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK) is met ingang van 1 januari 2021 op zoek naar een bestuurslid voor een termijn van drie tot maximaal zes jaar.

De VNK biedt alle kunst- en architectuurhistorici in Nederland een platform voor ontmoeting, discussie en advies. Ook vragen we aandacht voor gemeenschappelijke kunsthistorische belangen. Naast een bestuur bestaat de VNK uit zes secties die de verschillende vakgebieden vertegenwoordigen (universiteiten, musea, educatie, architectuur en erfgoed, handel en zelfstandigen). De VNK heeft recentelijk een nieuw meerjarenbeleidsplan vastgesteld. De VNK is, vanwege het aflopen van de bestuurstermijn van een van de bestuursleden, op zoek naar een bestuurslid die de naast algemene bestuurstaken voor de VNK de ‘sectie Architectuur’ voor zijn / haar rekening zal nemen.

 

Wat ga je doen?
Het bestuur van de VNK komt ca. 6 x per jaar bij elkaar en organiseert onder andere jaarlijks de Kunsthistorische Dag. Als lid van het bestuur denk je mee over de koers en activiteiten van de VNK. Ook schrijf je regelmatig mee aan het Bulletin Kunsthistorici dat drie maal per jaar verschijnt. Voor de sectie Architectuur ben je actief lid van het sectiebestuur en het Netwerk Architectuurhistorie & Co, agendeer en organiseer je, samen met collega’s, bijeenkomsten over relevante onderwerpen op het gebied van de architectuurgeschiedenis c.q. gebouwde monumenten in relatie tot het universitaire onderwijs, onderzoek en werkklimaat. 

 

Wie zoeken we?
Als bestuurslid met het aandachtsgebied Architectuur ben je als kunsthistoricus en vakspecialist werkzaam bij een erfgoedinstelling en/of aan een van de kunsthistorische opleidingen, je hebt affiniteit met de doelstellingen van de VNK en je beschikt over een breed netwerk in het architectuurhistorische en/of monumentenveld dat je wilt inzetten voor de VNK. Je beschikt over ideeën over de rol van de VNK ten opzichte van het brede veld van de architectuurhistorici. Je bent bereid tijd te investeren in de uitvoering van deze ideeën en daarbij samen te werken met de andere kunsthistorici uit het bestuur en het sectiegebied. Een bestuurslid wordt voor een termijn van drie jaar benoemd, met mogelijkheid tot een verlening met nog een termijn. Er is geen bestuursvergoeding beschikbaar, wel is er een reiskostenregeling.

Reageren
Lijkt het je leuk om het bestuur van de VNK te versterken? Mail dan je korte motivatie en cv voor 1 september naar secretariaat@kunsthistorici.nl Meer informatie over de vacature is te krijgen bij het huidige bestuurslid met aandachtsgebied Architectuur: dr. Eloy Koldeweij (e.koldeweij@cultureelerfgoed.nl).