Logo VNK

menu

Petitie Behoud het KNIR te Rome voor de gehele Nederlandse academische gemeenschap

Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici heeft kennis genomen van de plan van de Rijksuniversiteit Groningen om 50% van de activiteiten van het Koninklijk Nederlands Instituut (KNIR) te Rome voor genoemde universiteit te reserveren.

Het bestuur van de VNK acht het van onschatbare waarde dat het KNIR ten dienste staat van de complete Nederlandse academische gemeenschap en maakt zich zorgen om het signaal dat uitgaat van dit voornemen, in het bijzonder richting de andere buitenlandse instituten en de betrokken universiteiten.

Het VNK-bestuur staat dan ook achter de oproep die gedaan wordt in de petitie waarin wordt opgeroepen het KNIR volledig ten dienste te laten blijven aan de gehele Nederlandse academische gemeenschap en het KNIR te behouden als een nationaal wetenschappelijk instituut op het gebied van de geesteswetenschappen.

VNK-leden die de petitie willen ondertekenen kunnen dat via onderstaande knop doen.