Logo VNK

menu

Kunsthistorische prijzen

Oproep: kandidaten Jan van Gelderprijs 2022 (insturen nominaties uiterlijk 26 juni)

De VNK zoekt kandidaten voor de Jan van Gelderprijs 2022. Tweejaarlijks reikt de VNK deze prijs uit voor een waardevolle publicatie op het gebied van de beeldende kunsten, architectuur en toegepaste kunsten. De Jan van Gelderprijs is bedoeld als aanmoediging voor een jonge en veelbelovende Nederlandse kunsthistoricus.

De laureaat ontvangt een bedrag van € 1000,- en een trofee. De uitreiking vindt plaats op de Kunsthistorische Dag op vrijdag 28 oktober 2022.

Voorwaarden nominaties

De auteur van deze publicatie dient bij het verschijnen ervan niet ouder dan 35 jaar te zijn en kan de prijs slechts eenmaal krijgen. Omdat de Jan van Gelderprijs tweejaarlijks uitgereikt wordt, komen publicaties uit de twee jaren voorafgaand aan de jurering in aanmerking. Zij moeten voldoen “aan de algemeen geldende wetenschappelijke eisen en getuigen van oorspronkelijkheid”. De jury zoekt kandidaten voor de Jan van Gelderprijs 2022, het gaat dus om publicaties uit 2020 en 2021. Suggesties voor nominaties kunnen uiterlijk 26 juni 2022 gestuurd worden aan secretariaat@kunsthistorici.nl. Vermeld daarbij:

  • Naam en leeftijd van de auteur
  • Titel en jaartal van de publicatie
  • Korte motivatie voor de nominatie

 

Jury Jan van Gelderprijs 2022

In de jury voor de Jan van Gelderprijs 2022 nemen zitting:

  • Dr. Machtelt Brüggen Israëls (UvA)
  • Drs. Friso Lammertse (Rijksmuseum)
  • Dr. Eva Röell (RCE)
  • Dr. Caroline Roodenburg (zelfstandige)
  • Dr. Joyce Zelen (RU/VU, winnaar Jan van Gelderprijs 2020)
  • Voorzitter: Dr. Arjan de Koomen (UvA)
  • Secretaris: Esther van der Hoorn (VNK/RUG)