Logo VNK

menu

Kunsthistorische prijzen

Oproep: kandidaten Jan van Gelderprijs 2024 (insturen nominaties uiterlijk 18 juni)

De VNK zoekt kandidaten voor de Jan van Gelderprijs 2024. Tweejaarlijks reikt de VNK deze prijs uit voor een waardevolle publicatie op het gebied van de beeldende kunsten, architectuur en toegepaste kunsten. De Jan van Gelderprijs is bedoeld als aanmoediging voor een jonge en veelbelovende Nederlandse kunsthistoricus.

De laureaat ontvangt een bedrag van € 1000,- en een trofee. De uitreiking vindt plaats op de Kunsthistorische Dag dit najaar.

Voorwaarden nominaties

De auteur van deze publicatie dient bij het verschijnen ervan niet ouder dan 35 jaar te zijn en kan de prijs slechts eenmaal krijgen. Omdat de Jan van Gelderprijs tweejaarlijks uitgereikt wordt, komen publicaties uit de twee jaren voorafgaand aan de jurering in aanmerking.

Zij moeten voldoen “aan de algemeen geldende wetenschappelijke eisen en getuigen van oorspronkelijkheid”. De jury zoekt kandidaten voor de Jan van Gelderprijs 2024, het gaat dus om publicaties uit 2022 en 2023. Suggesties voor nominaties kunnen uiterlijk 18 juni 2024 worden gestuurd aan secretariaat@kunsthistorici.nl.

Vermeld daarbij:

Naam en leeftijd van de auteur

Titel en jaartal van de publicatie

Korte motivatie voor de nominatie

 

Jury Jan van Gelderprijs 2024

In de jury voor de Jan van Gelderprijs 2024 nemen zitting:

Drs. Friso Lammertse (Rijksmuseum)

Dr. Eva Röell (RCE)

Drs. Paula van den Bosch (Bonnefanten)

Drs. Frouke van Dijke (Kunstmuseum Den Haag, winnaar Jan van Gelderprijs 2022)

Voorzitter: Dr. Arjan de Koomen (UvA)

Secretaris: Suzie Hermán (VNK/Princeton University)