Logo VNK

menu

Kunsthistorische prijzen

Nominaties Jan van Gelderprijs bekend

De jury van de Jan van Gelderprijs heeft de shortlist met nominaties opgesteld van publicaties verschenen in het jaar 2016 en 2017 waarvan de auteur op het moment van verschijnen niet ouder dan 35 jaar was. Op vrijdagmiddag 9 november – tijdens de Kunsthistorische Dag – zal in de Doelenzaal in Amsterdam de prijswinnaar bekend worden gemaakt.

De Jan van Gelderprijs wordt uitgereikt door de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici en wil een aanmoediging zijn voor jonge kunsthistorici om te publiceren. Dat dit een stimulans verdient laat zich illustreren door het vrij lage aantal publicaties dat door deze leeftijdscategorie geproduceerd wordt. Daarom wijst de jury er graag op dat er doorlopend de mogelijkheid is om publicaties bij de VNK voor te dragen.

De dissertaties en tentoonstellingscatalogi die ditmaal voor deze prijs in aanmerking komen illustreren de grote diversiteit van de jonge Nederlandse kunstgeschiedbeoefening. Vier ervan worden voor een nominatie voorgedragen (in alfabetische volgorde):

  • Mireille Cornelis, In de ban van Hercules Segers: Rembrandt en de Modernen, tent.cat. Rembrandthuis Amsterdam 2016-2017
  • Angela Jager, Galey-schilders en dosijnwerk: de productie, distributie en consumptie van goedkope historiestukken in zeventiende-eeuws Amsterdam, dissertatie UvA 2016
  • Matthijs Jonker, The Academization of Art: A Practice Approach to the Early Histories of the Accademia del Disegno and the Accademia di San Luca, dissertatie UvA 2017
  • Marieke Jooren, ‘Alma, lotgeval van De Stijl?’, in: Peter Alma, van De Stijl naar communisme, tent.cat. Arnhem (Museum Arnhem) 2016
     

De jury bestaat uit:
Dr. Machtelt Brüggen Israëls (UvA)
Dr. Roman Koot (Rotterdamsch Leeskabinet)
Dr. Caroline Roodenburg (onafhankelijk kunsthistoricus)
Dr. Eva Röell (UU)
Dr. Gregor Weber (Rijksmuseum)
Dr. Arjan de Koomen, voorzitter (Bestuur VNK, UvA)
 

Prijsuitreiking
Op vrijdagmiddag 9 november – tijdens de Kunsthistorische Dag – zal in de Doelenzaal in Amsterdam de prijswinnaar bekend worden gemaakt. De laureaat ontvangt een bedrag van € 1000,- en een trofee, ontworpen door Daphna Laurens.

Eerdere prijswinnaars en juryrapporten zijn hier te vinden.