Logo VNK

menu

Bulletin Kunsthistorici

Nieuw Bulletin Kunsthistorici

Dit jaar bestaat de VNK 80 jaar. In dit feestelijke jaar vieren we ons vak en willen we laten zien waar we goed in zijn. Het thema van het lustrum is dan ook: Het succes van de kunstgeschiedenis. In dit Bulletin een eerste aanzet tot het in kaart brengen van deze successen.

Wat weten we meer dan pak ‘m beet vijftig jaar geleden? Welke nieuwe vakgebieden hebben we ontgonnen? En ook: welke successen zien we in de (beroeps)praktijk? In dit Bulletin o.a. een interview met De Kunstmeisjes, die succesvol nieuwe doelgroepen aan zich weten te binden. Een interview met Paul van den Biesen over het succes van de Vereniging Rembrandt. Aandacht voor de Vrije Academie, onlangs overgenomen door Amerborgh. En: Luuk Hoogewerf deelt in een column zijn weg naar succes.