Logo VNK

menu

Kunsthistorische prijzen

Matthias Ubl wint Karel van Manderprijs 2018

De VNK heeft de Karel van Manderprijs, de belangrijkste kunsthistorische prijs van Nederland, dit jaar toegekend aan Dr. Matthias Ubl. De conservator Vroege Nederlandse Schilderkunst van het Rijksmuseum ontving de prijs voor zijn publicatie Der Braunschweiger Monogrammist: Wegbereiter der niederländischen Genremalerei vor Bruegel (Petersberg, 2014). De prijs wordt sinds 1958 toegekend voor een waardevolle wetenschappelijke kunsthistorische publicatie.

Volgens de jury is  deze indrukwekkende en veelomvattende studie essentieel voor een compleet beeld van de kunstgeschiedenis. De waarschijnlijk in Antwerpen werkzame Brunswijkse Monogrammist speelde een grote rol in de eerste helft van de zestiende eeuw. Hij was een belangrijke spil in het netwerk van kunstenaars in de Lage Landen en zijn artistieke aanpak bij het ontwikkelen van nieuwe thema’s en composities had groot effect op latere generaties, waaronder de beroemde Pieter Bruegel de Oude.

Matthias Ubl laat met zijn boek zien dat hij met groot gemak en veel kennis van zaken uiteenlopende disciplines binnen de kunstgeschiedenis aan de orde kan stellen. Hij gaat uitvoerig in op de iconografie, techniek en de verteltrant van de schilder en analyseert op diepgaande wijze de technische documentatie, de werkplaatspraktijk, en het onderscheid tussen originelen, atelierversies en kopieën. Zelden wordt een veelheid aan aspecten op zo een voortreffelijke wijze in een monografie bijeengebracht. Met deze monografie is de kunstgeschiedenis een fundamenteel bouwwerk rijker.

Matthias Ubl is conservator Vroege Nederlandse en Duitse schilderkunst en gebrandschilderd glas bij het Rijksmuseum. Hij is gespecialiseerd in 15de en 16de-eeuwse Nederlandse schilderkunst.

Het juryrapport is via onderstaande link te bekijken.