Logo VNK

menu

VNK-Bibliografie

Longlist Karel van Manderprijs 2022 in concept verschenen: aanvullingen insturen t/m 23 mei

De longlist voor de Karel van Manderprijs 2022 is verschenen. Het thema is dit jaar Beeldende kunst en kunstnijverheid 1700-1850.

Deze longlist is de opvolger van de VNK bibliografie. In de longlist worden alleen boekpublicaties en proefschriften opgenomen. Artikelen, losse essays in tentoonstellingscatalogi, recensies en andere publicaties zijn voor deze longlist niet geselecteerd. Ondanks haar afgeslankte vorm laat de longlist nog steeds zien welke (en hoeveel) prachtige kunsthistorische boekpublicaties er jaarlijks verschijnen.

Aanvullingen aanleveren
Ook voor de longlist willen we onze leden vragen om aanvullingen in te sturen. De lijst beoogt zo volledig mogelijk te zijn; in de verantwoording wordt uitgelegd op basis waarvan de titels zijn geselecteerd. Het samenstellen ervan is aan een tijdslimiet gebonden en blijft mensenwerk. Er kunnen dus nog publicaties ontbreken. Mogelijk staat één van uw boekpublicaties er niet in.

Als u aanvullingen heeft, kunt u deze doorgeven via bibliografie@kunsthistorici.nl. U dient daarbij alle formele gegevens te vermelden volgens de bibliografische methode die in de longlist wordt aangehouden. Vage titelomschrijvingen zullen niet verwerkt worden. Verder dient u te vermelden onder welke categorie de publicatie weergegeven kan worden. Indien u deze richtlijnen volgt, is de VNK u zeer erkentelijk als u aanvullingen wilt doorgeven. Mara Kunstman, de samensteller, zal alle inzendingen toetsen aan de criteria en verwerken.

Aanvullingen kunnen tot 23 mei 2022 worden aangeleverd.