Logo VNK

menu

VNK-Bibliografie

Longlist Karel van Manderprijs 2021 gepubliceerd

De longlist voor de Karel van Manderprijs 2021 staat nu online. Dit jaar bevat de longlist publicaties op het gebied van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, tuin- en landschapsarchitectuur, monumentenzorg en bouwhistorie door de eeuwen heen. Het gaat om publicaties verschenen in het tijdvak 2016-2020.

Opzet longlist
Sinds 2020 publiceert de VNK een longlist voor de Karel van Manderprijs, een afgeslankte versie van de VNK bibliografie die daarvoor jaarlijks werd gepubliceerd. Alleen boekpublicaties en proefschriften zijn in de lijst opgenomen. Artikelen, losse essays in tentoonstellingscatalogi, recensies en andere publicaties zijn voor deze longlist niet geselecteerd. Ondanks haar afgeslankte vorm laat de longlist nog steeds zien welke (en hoeveel) prachtige kunsthistorische boekpublicaties er jaarlijks verschijnen. De longlist wordt jaarlijks opgesteld door een jonge kunsthistoricus. Dit jaar is dat Maaike Waaldijk. 

I