Logo VNK

menu

VNK-Bibliografie

Longlist Karel van Manderprijs 2020 gepubliceerd

Dit jaar een bibliografie in een nieuwe afgeslankte vorm: een Longlist voor de Karel van Manderprijs 2020. De lijst is samengesteld door Eva de Bruijne. Centraal staan de boekpublicaties over Beeldende kunst en kunstnijverheid van 1850 tot heden, uit de publicatiejaren 2015-2019.

Longlist Karel van Manderprijs 2020 
 
Thema: Beeldende kunst en kunstnijverheid 1850-heden
Publicatiejaren: 2015-2019
Samensteller: Eva de Bruijne

Bibliografie in nieuwe vorm

Dit jaar publiceert de VNK geen bibliografie maar een longlist. Het oorspronkelijke doel van de VNK bibliografie was het laten zien van de productiviteit van Nederlandse kunsthistorici. Tevens werden elk jaar op basis van de bibliografie de nominaties voor de Karel van Manderprijs geselecteerd. De afgelopen jaren is de verhouding tussen het doel van de bibliografie en de middelen die nodig zijn om deze te publiceren steeds verder scheef gegroeid. Aanleiding voor de VNK om na te denken over een nieuwe vorm. Dat heeft geleid tot het besluit om het zwaartepunt van deze publicatie te verschuiven naar de Karel van Manderprijs en te focussen op het samenstellen van een longlist.

Dit betekent dat alleen boekpublicaties en proefschriften in de lijst zijn opgenomen. Artikelen, losse essays in tentoonstellingscatalogi, recensies en andere publicaties zijn voor deze longlist niet geselecteerd. Ondanks haar afgeslankte vorm laat de longlist nog steeds zien welke (en hoeveel) prachtige kunsthistorische boekpublicaties er jaarlijks verschijnen. Bovendien is wel vast gehouden aan de oorspronkelijke indeling per tijdvak, de marge van vijf publicatiejaren en een heldere categorisering, waardoor de lijst nog steeds dienst kan doen als bibliografisch overzicht. Tevens is ook dit jaar weer een jonge kunsthistoricus gevraagd om de bibliografie samen te stellen.