Logo VNK

menu

Congressen en symposia

De Kunsthistorische Dag 2022 (uitverkocht)

Save the date: de Kunsthistorische Dag 2022 vindt plaats op vrijdagmiddag 28 oktober in het Mauritshuis! Het thema dit jaar is: De koers van de kunstgeschiedenis. Drie visies op maatschappelijke relevantie.

Drie ambitieuze kunsthistorici - Margriet Schavemaker, Meta Knol en Jenny Reynaerts - delen hun visie op de maatschappelijke relevantie van kunstgeschiedenis. Hoe vertalen zij deze visie naar museale programmering, beleid of een onderwijs-/onderzoeksprogramma? En in welke mate speelt dat wat als maatschappelijk relevant wordt gezien een rol bij de keuzes die zij maken?

De koers van de kunstgeschiedenis

De sprekers zijn drie boegbeelden van de Nederlandse kunstgeschiedenis: Margriet Schavemaker, artistiek directeur Amsterdam Museum en hoogleraar Media en Kunst in de Museale praktijk aan de UvA; Jenny Reynaerts, senior conservator 19e-eeuwse schilderijen, tevens voorzitter van het onderzoeksprogramma Vrouwen van het Rijksmuseum; en Meta Knol, werkzaam op het kruisvlak van cultuur, wetenschap en samenleving. Momenteel directeur van Leiden European City of Science 2022. Tot 2020 directeur van Museum De Lakenhal in Leiden en tot voor kort lid van de Commissie Collectie Nederland van de Raad voor Cultuur.

Erelidmaatschap

Deze dag zal de VNK ook een erelidmaatschap uitreiken aan Mariette Haveman, uitgever en hoofdredacteur van Kunstschrift. Daarnaast vindt de uitreiking plaats van twee kunsthistorische prijzen: de Karel van Manderprijs en de Jan van Gelderprijs voor waardevolle kunsthistorische publicaties.

Programma

13:00 – 13:30    Inloop, ontvangst in Mauritshuis met koffie en thee

13:30 – 13:40    Welkom

13:40 – 13:45    Inleiding op het thema door de dagvoorzitter

13:45 – 14:00    Margriet Schavemaker - 'De slasher en de specialist'

Margriet Schavemaker is artistiek directeur van het Amsterdam Museum en hoogleraar Media en Kunst in de Museale praktijk aan de UvA 

14:00 – 14:15    Meta Knol - 'Onvervangbaar & Onmisbaar. Naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland'

Meta Knol was tot voor kort lid van de Commissie Collectie Nederland van de Raad voor Cultuur, een commissie die een visie ontwikkelt op de vraag welke cultuurgoederen door de overheid moeten worden beschermd en hoe de collectie Nederland actueel kan worden gehouden.

14:15 – 14:30    Vragen vanuit het publiek

14:30 – 15:00    PAUZE

15:00 – 15:15    Jenny Reynaerts - 'Géén nieuwe feministische golf'

Jenny Reynaerts is behalve senior conservator 19e-eeuwse schilderijen ook voorzitter van het onderzoeksprogramma Vrouwen van het Rijksmuseum.

15: 15 – 15:45   Paneldiscussie met de drie sprekers, samenvatting en afronding door de dagvoorzitter

15:45 – 16:00    Uitreiking erelidmaatschap VNK aan Mariëtte Haveman

16:00 – 16:15    Korte pauze, inloop genodigden prijsuitreikingen 

16:15 – 17:00    PRIJSUITREIKINGEN

16:15 – 16:35    Jan van Gelderprijs

16:35 – 16:55    Karel van Manderprijs

17:00 – 18:00    BORREL

Deelname

Naast het inhoudelijk programma is er natuurlijk tijd voor ontmoeting en uitwisseling tijdens de borrel!

Deelname: €10 VNK-leden, €7,50 Jong VNK-leden, €25 niet leden ((inclusief koffie / thee en borrel)

Aanmelden via jaardag@kunsthistorici.nl o.v.v. je naam en of je VNK-lid bent. Wij sturen je een factuur, na betaling hiervan is je aanmelding bevestigd.

N.B: de Kunsthistorische Dag is uitverkocht! Aanmeldingen worden nu op een wachtlijst geplaatst.

Manhattan Masters

In het Mauritshuis is tijdens de Kunsthistorische Dag o.a. de expositie 'Manhattan Masters' te zien. Hier is het Zelfportret (1658) van Rembrandt uit The Frick Collection in New York voor het eerst sinds honderd jaar in Europa te zien. En daarnaast nog negen andere bruiklenen uit The Frick Collection. Een bezoek aan deze expositie kun je voorafgaand aan het programma plannen.