Logo VNK

menu

Kunsthistorische prijzen

Karel van Manderprijs 2017 voor George Sanders

Tijdens de Kunsthistorische Dag op vrijdag 6 oktober in Groningen reikte de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK) de Karel van Manderprijs uit. Deze prijs voor bijzondere wetenschappelijke publicaties die op een overtuigende wijze nieuw licht werpen op een deel van de kunstgeschiedenis werd toegekend aan George Sanders voor zijn publicatie Het present van Staat; de gouden ketens, kettingen en medailles verleend door de Staten-Generaal, 1588-1795.

De jury meent dat deze publicatie de komende decennia een onmisbaar standaardwerk binnen het kunsthistorisch en historisch onderzoek zal blijken te zijn.

De Karel van Manderprijs wordt sinds 1958 uitgereikt en is vernoemd naar Karel van Mander (1548-1606), de grondlegger van de Nederlandse kunstgeschiedenis. De prijs wordt jaarlijks toegekend op basis van een bibliografie van kunsthistorische publicaties die de afgelopen vijf jaar binnen een vastgestelde tijdsperiode of werkveld zijn verschenen. Dit jaar viel de prijs in de categorie Beeldende kunst en kunstnijverheid 1700 – 1850.


Het present van Staat is een bronnenstudie van ongekende omvang en volledigheid met grote relevantie voor het kunsthistorisch onderzoek. Sanders is van huis uit historicus en sinds 1994 verbonden aan Rijksmuseum Paleis Het Loo en sinds 1999 als conservator aan het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Het boek laat voorbeeldig zien dat het mogelijk is om aan de hand van een groep ‘vergeten’ objecten een hele wereld op te roepen. Daarbij is het heel goed leesbaar geschreven en prachtig uitgegeven. De jury van de Karel van Manderprijs meent dat de leden van de Staten-Generaal die deze gouden ketens, kettingen en medailles hebben verleend, en het beroepsveld van Nederlandse kunsthistorici zich voor dit prachtige onderwerp geen betere auteur hadden kunnen wensen.