Logo VNK

menu

Kunsthistorische prijzen

Jury Karel van Manderprijs 2023 bekend

De jury van de Karel van Manderprijs 2023 is bekend. In de jury nemen zitting:

Professor emeritus Claudine Chavannes-Mazel
studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Rijksuniversiteit Leiden, en promoveerde er in 1988 op een proefschrift over Franse middeleeuwse boekgeschiedenis, waarvoor ze vier jaar in Londen verbleef. Recent publiceerde ze met o.a. Linda IJpelaar 'The Green Middle Ages. The Depiction and Use of Plants in the Western World 600-1600 uit (AUP 2023), dat in 2016 en 2019 in het Nederlands was verschenen. Haar wetenschappelijk publicaties hebben veelal de middeleeuwse boekproductie voor de uitvinding van de boekdrukkunst als onderwerp. Ze is sinds 2014 emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis van de middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam, en verricht verschillende bestuurstaken.

Drs. Willy Piron
studeerde Kunstgeschiedenis & Archeologie aan de Radboud Universiteit. Sinds 2008 is hij hoofd van het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie, afdeling Kunstgeschiedenis, Radboud Universiteit. Hij ontwikkelde verschillende kunsthistorische databases, waaronder Kunera over middeleeuwse draagtekens (https://database.kunera.nl/) en STALLA over middeleeuwse koorbanken (https://stalla.rich.ru.nl/). Sinds 2015 is hij secretaris van de onderzoeksgroep Icono-STALLA Misericordia International (https://www.ru.nl/rich/networks/misericordia-international/ ).

Professor emeritus Jos Koldeweij                                                                                                                                                                                                       onderzoeker gespecialiseerd in de laatmiddeleeuwse beeldende kunst van Noordwest Europa in cultuurhistorische context: een objectgerichte benadering, van Kunst met een hoofdletter tot het betekenisdragende gebruiksvoorwerp. Hij studeerde kunstgeschiedenis en promoveerde vervolgens in Utrecht, volgde middeleeuwse archeologie aan de UvA en was tot zijn emeritaat in 2019 hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen aan de Radboud Universiteit. In 1986 ontving hij de Karel van Manderprijs en van 1996 tot en met 2002 was hij voorzitter van de VNK.

Dr. Daantje Meuwissen

is universitair docent kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zij studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht, werkte na haar studie achtereenvolgens in het Metropolitan Museum of Art in New York, aan de Universiteit Groningen en schreef haar proefschrift aan de Universiteit Utrecht. In 2014 maakte zij als gastconservator samen met Stedelijk Museum Alkmaar en het Amsterdam Museum een grote overzichtstentoonstelling over Jacob Cornelisz van Oostsanen, de vroegst bekende kunstenaar uit Amsterdam. Daantje is als universitair docent werkzaam geweest aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2011 - 2015) en de Vrije Universiteit Amsterdam (2015 - 2023).

Dr. Suzanne Laemers

is conservator Vroege Nederlandse Schilderkunst bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag, alwaar ze verschillende projecten begeleidt, waaronder Marks on Art/Sculpture en het Crowdsourcingsproject Brediusaantekeningen. Ze studeerde kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 2017 promoveerde ze op een proefschrift getiteld Max J. Friedländer (1867-1958). Kunst en kennerschap, een leven gewijd aan de vroege Nederlandse schilderkunst.

Voorzitter: Drs. Lidewij de Koekkoek, voorzitter VNK en directeur Frans Hals Museum 

Secretaris: Drs. Annemieke Hogervorst

Uitreiking Karel van Manderprijs

Jaarlijks reikt de VNK een prijs uit voor een waardevolle publicatie van een Nederlandse of in Nederland werkende kunsthistoricus. Dit jaar staat het tijdvak Beeldende kunst en kunstnijverheid tot 1550 centraal.

De Karel van Manderprijs wordt uitgereikt op het de Kunsthistorische Dag op 27 oktober 2023. De longlist wordt eind juni gepresenteerd, de nominaties worden enkele weken voor de Kunsthistorische Dag bekend gemaakt.