Logo VNK

menu

Kunsthistorische prijzen

Jury Karel van Manderprijs 2021 bekend

Jaarlijks reikt de VNK een prijs uit voor een waardevolle publicatie van een Nederlandse of in Nederland werkende kunsthistoricus. Dit jaar staan publicaties op het gebied van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, tuin- en landschapsarchitectuur, monumentenzorg en bouwhistorie door de eeuwen heen, verschenen in 2016-2020, centraal. De jury van de Karel van Manderprijs 2021 is bekend. In de jury nemen zitting:

Dr. Elyze Storms-Smeets
Zij is historisch geograaf, werkzaam voor het Gelders Genootschap als senior adviseur en onlangs benoemd tot buitengewoon universitair hoofddocent buitenplaatsen aan de WUR.

Prof. dr. Gabri van Tussenbroek
Bouwhistoricus, UvA hoogleraar stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de stad Amsterdam (leerstoel in samenwerking met het Bureau Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam).

Ir. Janneke Bierman
Architect werkzaam bij BiermanHenket, tevens voorzitter van subcommissie I (binnenstad) van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Amsterdam. Ook voorzitter van stichting Rietveld Schröderhuis en stichting Rietveld Schröder archief.

Dr. Hetty Berens
Architectuurhistoricus en senior conservator bij Het Nieuwe Instituut, ook bestuurslid Iconic Houses.

Prof. dr. Freek Schmidt
Architectuurhistoricus, hoogleraar geschiedenis van de architectuur en de leefomgeving aan de Vrije Universiteit Amsterdam en adviseur op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en welstand in Amsterdam en bij MOOI Noord-Holland. Hij is nauw betrokken bij het onderwijs van de Master Architectuurgeschiedenis, die zich richt op de geschiedenis en actualiteit van de leefomgeving. 

 

Karel van Manderprijs
Jaarlijkse prijs van de VNK voor een waardevolle publicatie van een Nederlandse of in Nederland werkende kunsthistoricus. De jury bedient zich van een longlist die een bepaalde periode in de kunstgeschiedenis beslaat en die publicaties over de laatste vijf jaar bevat. De Karel van Manderprijs wordt jaarlijks uitgereikt op de Kunsthistorische Dag, dit jaar op 29 oktober 2021. Bekijk hier de eerdere winnaars den de juryrapporten van de Karel van Manderprijs.