Logo VNK

menu

Kunsthistorische prijzen

Jury Karel van Manderprijs 2022 bekend

Jaarlijks reikt de VNK een prijs uit voor een waardevolle publicatie van een Nederlandse of in Nederland werkende kunsthistoricus. Dit jaar staat het tijdvak Beeldende Kunst en kunstnijverheid in het tijdvak 1700-1850 centraal. De Karel van Manderprijs wordt uitgereikt op het de kunsthistorische dag op 28 oktober 2022. De longlist wordt in juni gepresenteerd, de nominaties worden enkele weken voor de kunsthistorische dag bekend gemaakt. De jury van de Karel van Manderprijs 2022 is bekend. In de jury nemen zitting:

 • Dr. Annemieke Hoogenboom
  universitair docent en onderzoeker op het gebied van de oude beeldende kunst aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie kunstgeschiedenis te Utrecht promoveerde ze in 1991 op een onderzoek naar de sociaal-economische positie van Nederlandse kunstenaars in de 19e eeuw. Zij beweegt zich vooral op het gebied van de 18e en 19e eeuwse Nederlandse kunsten en houdt zich ook bezig met de vraag hoe de wetenschappelijke beoefening van de kunstgeschiedenis verandert.
 • Dr. Jan Dirk Baetens
  werkzaam als universitair docent kunstgeschiedenis van de moderne periode aan de Radboud Universiteit en richt zich in het bijzonder op de negentiende eeuw. Daarnaast is hij lid van de redactie van Oud Holland en redigeert samen met Marjan Sterckx en Herwig Todts de reeks XIX: Studies in 19th-Century Art and Visual Culture (Brepols). Hij studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen en kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leuven. In 2011 promoveerde hij in Leuven op de Belgische kunstschilder Henri Leys (1815-1869).
 • Dr. Eveline Deneer
  studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en de Parijse Sorbonne. Voor haar proefschrift over  historische verbeeldingen in de Europese schilderkunst van het begin van de 19e eeuw (2019) ontving zij de Ary Schefferprijs en L'Art et l'Essai-dissertatieprijs van het Franse Institut National de l’Histoire de l’Art.  Deneer is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Rijksprentenkabinet en zij doceert kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht.
 • Drs. Eva Geudeker
  conservator beeldende kunst 1700 tot 1900 bij het RKD. Na een aantal jaren werkzaam als advocaat en bedrijfsjurist studeerde ze kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds haar start in 2007 bij het RKD schreef ze voor diverse publicaties op het gebied van negentiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst. Momenteel werkt ze aan een promotieonderzoek over Cornelis Kruseman. Haar bijzondere belangstelling gaat uit naar Nederlandse kunstenaars en hun kring in Rome.
 • Rosie Razzall MA
  studeerde kunstgeschiedenis aan het Courtauld Institute in London en de Universiteit van Oxford. Zij werkte als conservator tekeningen en prenten bij de Royal Collection Trust te Winsor Castle. Sinds begin dit jaar is zij conservator tekeningen bij Museum Boijmans Van Beuningen. In 2020 won zij de Ricciardi Prize met een artikel over Paul Sandby and Thomas Gainsborough.
 • Dr. Ingrid Vermeulen
  universitair hoofddocent vroegmoderne kunst aan de Vrije Universiteit Amsterdam en coördinator van de masteropleiding Curating Art and Cultures. Ze studeerde kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit en de University of Leicester. Haar proefschrift werd gepubliceerd onder de titel: Picturing Art History. The Rise of the Illustrated History of Art in the Eighteenth Century (2010). Zij heeft een door NWO gefinancierde edited collection in voorbereiding, getiteld Art and its Geographies. Mediating and Contesting Schools of Art in Europe 1550-1815.


Voorzitter: Drs. Lidewij de Koekkoek, voorzitter VNK en directeur Frans Hals Museum 
Secretaris: Drs. Annemieke Hogervorst