Logo VNK

menu

Kunsthistorische prijzen

Joyce Zelen wint Jan van Gelderprijs

De VNK heeft de Jan van Gelderprijs 2020, bedoeld als aanmoediging voor een jonge en veelbelovende Nederlandse kunsthistoricus, toegekend aan Joyce Zelen voor haar proefschrift Blinded by Curiosity: The Collector-Dealer Hadriaan Beverland (1650-1716) and His Radical Approach to the Printed Image.

De Jan van Gelderprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt door de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici en wil een aanmoediging zijn voor jonge kunsthistorici om te publiceren. De jury wijst er graag op dat er doorlopend de mogelijkheid is om publicaties bij de VNK voor te dragen.

Uit het juryrapport: "Deze Beverland was geen kunstenaar, maar een liefhebber van hoge geboorte die zich als student stortte op het inzamelen van seksuele passages in klassieke teksten, wat hem op de verjaging van de Leidse universiteit kwam te staan. Erna zocht hij zijn heil in het libertijnse Londen van Charles II, waar hij leefde van erfenissen en handel in boeken en prenten. Hij poogde er zijn seksuologische bloemlezing alsnog te publiceren en om die van passende illustraties te voorzien verknipte hij prenten tot collages die een graveur als leidraad zouden kunnen dienen. Die uitgave is er nooit gekomen, maar gelukkig wel dit proefschrift dat een veelzijdig portret van deze vrije geest biedt: als geleerde, libertijn, erotomaan, verzamelaar, handelaar, geportretteerde en prentenknipper. Dat alles is beschreven in een voorbeeldige balans tussen het concrete en het contextuele, tussen het kunsthistorische en het ideehistorische. Een proeve van curiosity die de protagonist zeker eer aan doet."

Het complete juryrapport is hier te vinden. 
 

Joyce Zelen Joyce Zelen
Isaac Beckett, after Simon Dubois and Abraham Blooteling, Portrait of Hadriaan Beverland Drawing a Sculpture, c. 1687. Mezzotint, 410 x 249 mm. RMA, inv. no. RP-P-1910-2001. Isaac Beckett, after Simon Dubois and Abraham Blooteling, Portrait of Hadriaan Beverland Drawing a Sculpture, c. 1687. Mezzotint, 410 x 249 mm. RMA, inv. no. RP-P-1910-2001.