Logo VNK

menu

Kunsthistorische prijzen

Jean-Pierre van Rijen wint Mr. J.W. Frederiksprijs

Tijdens de Kunsthistorische Dag, georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici op 9 november in Amsterdam, is voor de 25ste keer de Mr J.W. Frederiksprijs uitgereikt. Deze prijs werd in 1967 ingesteld en kan worden toegekend aan de auteur van een belangwekkende gepubliceerde studie op het gebied van de kunstnijverheid, kleine plastiek en ornamentiek

De jury heeft bij zijn beoordeling met waardering kennis genomen van een aantal belangwekkende publicaties, die in de afgelopen drie jaar verschenen zijn. Met name betreft dit de dissertatie van Sandra Comis over kleding van walvisvaarders, opgegraven op Spitsbergen; het boek van Frederique Huygen over Wim Crouwel; en het proefschrift van Herman den Otter over de 18de eeuwse verhandeling van Roubos over interieurbouw en meubelmakerij.

Uiteindelijk heeft de jury unaniem besloten om de Frederiksprijs 2018 toe te kennen aan de heer drs. Jean-Pierre van Rijen.

De directe aanleiding vormt het boek Zilver in en rond Bergen op Zoom, dat in 2017 verschenen is bij een tentoonstelling over zes eeuwen zilver uit die regio in Museum Het Markiezenhof en grotendeels door hem werd samengesteld. Daarnaast heeft de jury grote bewondering voor de voortdurende stroom publicaties van de laureaat over de Nederlandse edelsmeedkunst.

Eerder verschenen onder meer boeken en catalogi over zilver uit Groningen en Breda, alsmede over de edelsmedenfamilies Arens en Esser, en een belangwekkend artikel over de hernieuwde belangstelling voor en interpretatie van historische stijlen in de 19de eeuw, dat is opgenomen in het boek Fries Goud en Zilver. Enkele dagen voor de prijsuitreiking is aan deze indrukwekkende reeks nog een lijvige catalogus van zijn hand toegevoegd, gewijd aan de zilvercollectie van de Martens-Mulder Stichting, die is ondergebracht in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede.

Jean-Pierre van Rijen is als docent kunstgeschiedenis verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was gedurende 25 jaar redacteur van het blad, later het jaarboek De Stavelij, een uitgave van de Nederlandse Zilverclub.

Vanwege het vijftigjarig bestaan van de Mr J.W. Frederiksprijs in 2017 heeft het bestuur besloten om een zilveren penning te laten vervaardigen. Deze is ontworpen en uitgevoerd door de Utrechtse vormgever, beeldend kunstenaar en edelsmid Willem Noyons. Behalve een geldbedrag is aan de laureaat ook een exemplaar van deze penning toegekend.