Logo VNK

menu

Personalia

Ilja Veldman benoemd als erelid Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici

Vanwege haar bijzondere verdiensten voor het vak kunstgeschiedenis in Nederland in het algemeen en haar grote bijdrage aan de kennis van de Nederlandse prent-, teken- en schilderkunst van de 15e en 16 eeuw in het bijzonder is Ilja Veldman benoemd als erelid van de VNK. Een speciale vermelding verdient haar uitmuntende en inspirerende begeleiding van vele studenten en promovendi.

Ilja Veldman, emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), studeerde in 1969 af  aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). 50 jaar later, in 2019, ontving ze als bekroning op haar rijke carrière als eerste kunsthistoricus de Prijs voor Meesterschap 2019 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Voor haar baanbrekende proefschrift Maarten van Heemskerck and Dutch Humanism in the sixteenth century, ontving Ilja Veldman in 1977 – 44 jaar geleden - de Karel van Manderprijs. Veldman is ook al lange tijd lid van de VNK en was van 1991-1993 bestuurslid.

Het erelidmaatschap werd uitgereikt op de Kunsthistorische Dag op 29 oktober 2021. Lidewij de Koekkoek, voorzitter van de VNK, sprak Ilja Veldman toe. Het volledige Laudatio is hier te lezen.

Ilja Veldman op de Kunsthistorische Dag, 29 oktober 2021 Ilja Veldman op de Kunsthistorische Dag, 29 oktober 2021
VNK-voorzitter Lidewij de Koekkoek en Ilja Veldman, Kunsthistorische Dag, 29 oktober 2021 VNK-voorzitter Lidewij de Koekkoek en Ilja Veldman, Kunsthistorische Dag, 29 oktober 2021