Logo VNK

menu

Kunsthistorische prijzen

Gezocht: Nominaties Jan van Gelderprijs 2020

De VNK zoekt kandidaten voor de Jan van Gelderprijs 2020. Tweejaarlijks reikt de VNK deze prijs uit voor een waardevolle publicatie op het gebied van de beeldende kunsten, architectuur en toegepaste kunsten. De Jan van Gelderprijs is bedoeld als aanmoediging voor een jonge en veelbelovende Nederlandse kunsthistoricus.

De laureaat ontvangt een bedrag van € 1000,- en een trofee ontworpen door Daphna Laurens. De uitreiking vindt plaats op de Kunsthistorische Dag op vrijdag 30 oktober 2020.

Voorwaarden nominaties
De auteur van deze publicatie dient bij het verschijnen ervan niet ouder dan 35 jaar te zijn en kan de prijs slechts eenmaal krijgen. Omdat de Jan van Gelderprijs tweejaarlijks uitgereikt wordt, komen publicaties uit de twee jaren voorafgaand aan de jurering in aanmerking. Zij moeten voldoen “aan de algemeen geldende wetenschappelijke eisen en getuigen van oorspronkelijkheid”. De jury zoekt kandidaten voor de Jan van Gelderprijs 2020, het gaat dus om publicaties uit 2018 en 2019. Suggesties voor nominaties kunnen vóór 1 juli 2020 gestuurd worden aan secretariaat@kunsthistorici.nl. Vermeld daarbij 

  • Naam en leeftijd van de auteur
  • Titel en jaartal van de publicatie
  • Korte motivatie voor de nominatie

 

Jury Jan van Gelderprijs 2020

In de jury voor de Jan van Gelderprijs 2020 nemen zitting:

Dr. Machtelt Brüggen Israëls (UvA)
Mireille Cornelis (Karel Appel Stichting)
Dr. Eva Röell (UU/RCE)
Dr. Caroline Roodenburg (zelfstandige)
Dr. Gregor Weber (Rijksmuseum)

Voorzitter: Dr. Arjan de Koomen (UvA)

Secretaris: Esther van der Hoorn (VNK/RUG)

De trofee door Daphna Laurens De trofee door Daphna Laurens