Logo VNK

menu

Kunsthistorische ontwikkelingen

Enquête onderhandelingspositie van auteurs van (kunst)historische publicaties.

De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK) onderzoekt de onderhandelingspositie van auteurs van (kunst)historische publicaties. Met dit onderzoek wil de VNK erachter komen of auteurs behoefte hebben aan richtlijnen voor honoraria en/of een modelovereenkomst om zo hun onderhandelingspositie te verbeteren.

De VNK nodigt u van harte uit om deel te nemen aan dit onderzoek. De enquête invullen duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Alle gegevens worden volledig anoniem verwerkt.

Wilt u meedoen? Middels onderstaande knop kunt u de vragenlijst invullen.