Logo VNK

menu

Sectie educatie

Enquête Curriculum.nu leergebied Kunst & Cultuur

De VNK sectie Educatie vraagt volgers en leden van de sectie Educatie (docenten) om mee te denken over Curriculum.nu. Curriculum.nu? U hebt er waarschijnlijk over gehoord. Sinds ruim een jaar werken 150 leraren en schoolleiders in negen ontwikkelteams aan de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. Zo ook voor het leergebied Kunst & Cultuur.

Zoals u wellicht heeft gezien volgt de VNK-e deze ontwikkelingen kritisch vanuit het perspectief van de universitair opgeleide kunsttheorie docenten. Hierbij trekken wij op met collega kunstvakverenigingen. De kunstvakverenigingen vinden het van groot belang dat collega's zich over de nieuwe voorstellen kunnen uitspreken. Daarom is er een enquête opgezet. 

We hebben voor u het totale pakket van het leergebied Kunst & Cultuur op hoofdlijnen weergegeven. Het programma bestaat uit drie onderdelen: visie, grote opdrachten en bouwstenen. Het gaat nadrukkelijk om het 'wat', dat wil zeggen: om de inhoud van het onderwijs en niet om het 'hoe', de didactiek.

Over de visie, grote opdrachten en bouwstenen gaat deze enquête. Samen met aanbevelingen voor de bovenbouw vormen ze de basis voor de actualisatie van de huidige kerndoelen en eindtermen in het kunstonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. Gezien ons perspectief beperken wij ons tot het voortgezet onderwijs.

Geeft u ook uw mening over de conceptvoorstellen?

Bij het invullen van de vragenlijst hoeft u alleen het antwoord van uw keuze aan te vinken!

De reactietermijn loopt tot en met 20 juni - 23.59 uur. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Niels Nannes

Bestuurslid VNK-e dossier Onderwijs
 

VNK-e - Vereniging Nederlandse Kunsthistorici, sectie Educatie
VONKC - Vereniging Onderwijs Kunst & Cultuur
BDD - Beroepsvereniging Docenten Drama
VLS - Vereniging Leraren Schoolmuziek