Logo VNK

menu

Bulletin Kunsthistorici

Bulletin Kunsthistorici ‘Never waste a good crisis’ verschenen

Hoe bedrijf je kunstgeschiedenis in de anderhalvemetersamenleving? Welke effecten van de coronacrisis zijn al zichtbaar in ons veld? Is deze crisis een katalysator? En waarvan dan eigenlijk? In dit Bulletin laten we kunsthistorici uit diverse sectoren aan het woord over ontwikkelingen die door de coronacrisis in gang gezet zijn of versterkt worden.

Onder andere een interview met Katja Kwastek, die in no time een nieuwe collegereeks opzette rond het thema pandemieën. Een rondgang langs musea leverde een palet aan zaken op die binnen musea nu aandacht kunnen krijgen, zoals onderhoud. Daarnaast vertelt Dickie Zebregs hoe het er in zijn ogen voor staat voor de kunsthandel. Dat het ook een bewuste keuze kan zijn om niet te versnellen, maar juist te vertragen, blijkt uit het interview met Valentijn Carbo en Teun Bonenkamp over de erfgoedsector in coronatijd. Tenslotte lees je ook twee columns uit de sectie Educatie en Zelfstandigen.