Logo VNK

menu

Bulletin Kunsthistorici

Bulletin 2021-3 ‘In de schijnwerpers’ verschenen

In dit Bulletin aandacht voor de kunsthistorici die we dit jaar een podium gaven en in de schijnwerpers zetten: de sprekers op de Kunsthistorische Dag en de PAN, de winnaars van de Karel van Manderprijs en ons kersverse erelid Ilja Veldman. Met o.a. een bijdrage van Wieteke van Zeil en een column van Annemieke Hoogenboom. 

Coverillustratie: Tonke Koppelaar Coverillustratie: Tonke Koppelaar

Epco Runia, lid van de redactiecommissie en bestuurslid van de VNK, schreef dit keer de inleiding:
 

Van de redactie 


Wat moet het geweldig zijn de Karel van Manderprijs te winnen. Jarenlang begraaf je jezelf in een onderzoek, denk je na over kunsthistorische problemen, schrijf je aan een boek. Het is een eenzaam bestaan. En dan opeens is er de erkenning! Van de mensen die er echt verstand van hebben nog wel, je vakgenoten. Afgelopen oktober viel die eer te beurt aan Anne Mieke Backer en David Keuning. Tijdens de Kunsthistorische Dag werden zij in de schijnwerpers gezet. En in dit Bulletin gaan we daar nog even mee door, door ze aan het woord te laten in twee interviews.

unst- en architectuurhistorici in de schijnwerper zetten – dat is een van de doelen van onze vereniging. In het najaar heeft de VNK maar liefst vijftien kunsthistorici het podium gegeven. Het gaat om de sprekers tijdens de Kunsthistorische Dag en die op het VNK-podium op de PAN, een nieuw fenomeen. In dit Bulletin vind je verslagen van hun verhalen, reacties van luisteraars en een enkele aanvulling.

Maar er was ook een erepodium en dat was voor Ilja Veldman. Zij werd tot erelid benoemd van de VNK. Ilja Veldman is niet alleen een uitmuntend kunsthistoricus die haar sporen ruimschoots heeft verdiend, als hoogleraar aan de VU was zij ook een inspirerend begeleider van vele studenten en promovendi. Op die manier heeft zij menig jong kunsthistoricus een podium gegeven en in de schijnwerpers gezet. Zij is daarmee een waar promotor van kunsthistorici en met recht erelid van onze vereniging.

Namens de redactiecommissie,

Epco Runia
Hoofd Collectie en Educatie bij Museum Het Rembrandthuis