Logo VNK

menu

Bestuur

Aankondiging contributieverhoging

Op 11 oktober jl. heeft het bestuur van de VNK aan de ALV medegedeeld het wenselijk en noodzakelijk te vinden om de contributiestructuur aan te passen.

Om haar ambities als een actieve, professionele en eigentijdse beroepsvereniging waar te maken, heeft de VNK extra financiële middelen nodig. Met deze middelen wordt de komende jaren geïnvesteerd in activiteiten voor de leden, in het beter bereiken van potentiele leden (zoals bijvoorbeeld studenten) en het beter zichtbaar zijn naar het brede publiek. Ook wil de VNK investeren in het verder professionaliseren van de eigen organisatie. Het bestuur heeft daarom besloten om de contributie voor reguliere leden te verhogen naar €40 per jaar en die voor studenten naar €25 per jaar. Hiermee is de contributiestructuur van de VNK bovendien in lijn met beroepsverenigingen zoals bijvoorbeeld het KNHG.

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u zich richten tot de penningmeester, Marion van der Marel, via penningmeester@kunsthistorici.nl.