Logo VNK

menu

Longlist

Jaarlijks geeft de VNK een longlist uit over een specifiek onderwerp uit de Nederlandse kunst- of architectuurgeschiedenis.

De longlists hebben betrekking op de volgende onderwerpen en tijdvakken:

  • Beeldende kunst en kunstnijverheid tot 1550
  • Beeldende kunst en kunstnijverheid 1550-1700
  • Beeldende kunst en kunstnijverheid 1700-1850
  • Beeldende kunst en kunstnijverheid 1850-heden
  • Architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, tuin- en landschapsarchitectuur, monumentenzorg en bouwhistorie door de eeuwen heen
     

Per tijdvak wordt een overzicht gemaakt van de in de vijf jaar ervoor verschenen literatuur. De publicaties dienen geschreven te zijn door Nederlandse, of aan een Nederlands instituut verbonden auteurs, zowel bij nationale als internationale uitgeverijen. 

Voor 2020 verscheen de longlist als bibliografie waarin ook artikelen opgenomen zijn. Vanaf 2020 is het een longlist voor de Karel van Manderprijs. Alleen boekpublicaties en proefschriften verschenen in het vijfjarige tijdvak voorafgaand aan het jaar van uitgave van de longlist en die betrekking hebben op het onderwerp van de Karel van Manderprijs worden opgenomen. 

Aan de rechterzijde van deze pagina zijn alle voorgaande bibliografieën en longlists terug te vinden.