Logo VNK

menu

Lustrumlezing VNK - Amsterdam goes Utrecht

Vanwege het 80-jarig bestaan, dat het gehele jaar gevierd wordt rond het thema Het succes van de kunstgeschiedenis, organiseert de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici een reeks lustrumlezingen aan de kunsthistorische opleidingen. Diverse hoogleraren en andere kunsthistorisch specialisten maken een uitstapje naar een universiteit die niet hun dagelijkse werkterrein is. Voor een publiek van studenten en alumni zullen zij zich buigen over een onderwerp dat past binnen het lustrumthema.

Sweelinckzaal, Drift 21 Utrecht

20 november

19:30

VNK ism Stichting Art

Op woensdag 20 november geeft Lex Bosman (Universiteit van Amsterdam) een lezing in Utrecht. De lezing is open voor alle belangstellenden. De lezing in Utrecht is in samenwerking met Stichting Art georganiseerd. 
Lex Bosman is voorzitter van de afdeling Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en bestuurslid van Vereniging Hendrik de Keyser. Hij zal zich als hoogleraar architectuurgeschiedenis buigen over het vraagstuk: wat hebben we in tachtig jaar architectuurgeschiedenis nu écht bereikt? 

De lezing vindt plaats in de Sweelinckzaal aan de Drift 21 in Utrecht en start om 19.30 uur. 

Deze lezing wordt ondersteund door het Utrechts Universiteitsfonds.