Logo VNK

menu

Eindejaarsbulletin 2018 verschenen

Het laatste Bulletin van 2018 is verschenen. Met o.a. een terugblik op de Kunsthistorische Dag 2018, prijswinnaars aan het woord en natuurlijk een column van onze voorzitter.

31 december

VNK

In het Bulletin onder andere: 

  • interviews met de vier prijswinnaars van de Kunsthistorische prijzen
  • een oproep voor de samensteller van de VNK-bibliografie 2019
  • terugblik op de Kunsthistorische Dag 2018
  • terugblik op het bezoek aan Artist First van de sectie Zelfstandigen