Logo VNK

menu

Bestuur

Algemene Ledenvergadering. Save the date!

Op vrijdag 21 juni houden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) met ook een inhoudelijk programma. Leden zijn van harte welkom!

Locatie en programma worden nader bekendgemaakt.

21 juni 2024

Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK), voor VNK-leden en Jong VNK-leden

Tijdens de ALV wordt teruggeblikt op het afgelopen verenigingsjaar en vooruitgekeken. Daarnaast organiseren we een inhoudelijk programma. We sluiten af met een borrel voor onze leden.

Het bestuur van de VNK (met links boven nog de voormalige voorzitter Lidewij de Koekkoek. De vacature is nog niet ingevuld). Het bestuur van de VNK (met links boven nog de voormalige voorzitter Lidewij de Koekkoek. De vacature is nog niet ingevuld).