V

Vereniging van
N

Nederlandse
K

Kunsthistorici


Fondsen en beurzen

Voor kunsthistorici zijn er vele projecten denkbaar waarvoor (financiële) ondersteuning gewenst of zelfs noodzakelijk is. Als hulpmiddel stelde de VNK een overzichtslijst op met fondsen en beurzen waarvoor kunsthistorici (in opleiding) in aanmerking kunnen komen. Ook is hier informatie te vinden over de manier waarop een aanvraag kan worden voorbereid en ingediend, en er is een voorbeeld van een dekkingsplan.

Fondsen en beurzen voor kunsthistorici: klik hier