V

Vereniging van
N

Nederlandse
K

Kunsthistorici


Bibliografie

Jaarlijks geeft de VNK een bibliografie uit over een specifiek onderwerp uit de Nederlandse kunst- of architectuurgeschiedenis. De bibliografie wordt ingeleid door een kritische reflectie van een gerenommeerd kunsthistoricus en gepresenteerd tijdens een symposium.

Richtlijnen VNK bibliografie

De bibliografieën hebben betrekking op de volgende tijdvakken:

– Beeldende kunst en kunstnijverheid tot 1550

– Beeldende kunst en kunstnijverheid 1550-1700

– Beeldende kunst en kunstnijverheid 1700-1850

– Beeldende kunst en kunstnijverheid 1850-heden

– Architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, tuin- en landschapsarchitectuur, monumentenzorg en bouwhistorie door de eeuwen heen

Per tijdvak wordt een overzicht gemaakt van de in de vijf jaar ervoor verschenen literatuur. De publicaties dienen geschreven te zijn door Nederlandse, of aan een Nederlands instituut verbonden auteurs, zowel in nationale als internationale bijdragen. Zowel wetenschappelijke als semiwetenschappelijke literatuur wordt opgenomen. De bibliografie beperkt zich tot publicaties door kunsthistorici. Aanverwante publicaties, publicaties die het doen van kunsthistorisch onderzoek ondersteunen, worden niet opgenomen.

De samensteller bedient zich van kant-en-klare publicatielijsten uitgegeven door RKD, bibliotheken, universiteiten, musea en uitgevers. Tevens onderneemt hij/zij een aanvullende zoektocht aan de hand van digitale databases en catalogi, literatuurlijsten achterin publicaties en correspondentie met auteurs die mogelijk hebben gepubliceerd. De publicaties worden naar eigen inzicht geordend in categorieën. De VNK vraagt de samensteller zich ca. 160 uur in het materiaal te verdiepen opdat een zo volledig mogelijke lijst ontstaat.

contact: bibliografie@kunsthistorici.nl

Bibliografie 2017
Onderwerp: Beeldende kunst en kunstnijverheid 1700-1850
Periode: 2012-2016
Samenstelling: Loes Scholten
Bibliografie 2017

Bibliografie 2016

Onderwerp: Architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, tuin- en landschapsarchitectuur, monumentenzorg en bouwhistorie door de eeuwen heen

Periode: 2011-2015

Samenstelling: Heleen Kooijman

Inleiding: Gabri van Tussenbroek

Bibliografie 2016

 

 

Bibliografie 2015

Onderwerp: Beeldende kunst en kunstnijverheid 1850-nu

Periode: 2010-2014

Samenstelling: Helewise Berger

Inleiding: Christa-Maria Lerm Hayes

Bibliografie 2015


Bibliografie 2014

Onderwerp: Beeldende kunst en kunstnijverheid 1550-1700

Periode: 2009-2013

Samenstelling: Anna Cecilia Koldeweij

Inleiding: Karolien de Clippel en Femke Diercks

Bibliografie 2014

 

Bibliografie 2013

Onderwerp: Beeldende kunst en kunstnijverheid tot 1550

Periode: 2008-2012

Samenstelling: Sanne Klaver

Inleiding: Johann-Christian Klamt

Bibliografie 2013

 

Bibliografie 2012

Onderwerp: Beeldende kunst en kunstnijverheid 1700-1850

Periode: 2007-2011

Samenstelling: Justa Vuister

Inleiding: Frans Grijzenhout

Bibliografie 2012

 

Bibliografie 2011

Onderwerp: Architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, tuin- en landschapsarchitectuur, monumentenzorg en bouwhistorie door de eeuwen heen

Periode: 2006-2010

Samenstelling: Daan Schaars en Wouter Wagemakers

Inleiding: Lex Bosman

Bibliografie 2011

 

Bibliografie 2010

Onderwerp: Beeldende kunst en kunstnijverheid 1850-heden

Periode: 2004-2009

Samenstelling: Niels van Maanen

Inleiding: Ton Geerts

Inleiding Bibliografie 2010

BIBLIOGRAFIE 2010

 

Bibliografie 2009

Onderwerp: Beeldende kunst en kunstnijverheid 1500-1700

Periode: 2003-2008

Samenstelling: Lydia Pieters

Inleiding: Anton Boschloo

Bibliografie 2009

 

Bibliografie 2008

Onderwerp: Middeleeuwse kunst en kunstnijverheid

Periode: 2003-2007

Samenstelling: Hille Engelsma

Inleiding: Claudine A. Chavannes-Mazel

Bibliografie 2008

 

Bibliografie 2007

Onderwerp: Beeldende kunst en Kunstnijverheid 1700-1850

Periode: 2001-2006

Samenstelling: Mariël Ellens

Inleiding: Paul Knolle

Inleiding en verantwoording Bibliografie 2007

Bibliografie 2007

 

Bibliografie 2006

Onderwerp: Architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, tuin- en landschapsarchitectuur, monumentenzorg en bouwhistorie

Periode: 2000-2005

Samenstelling: Niek Smit

Inleiding: Freek Schmidt

Bibliografie 2006

 

Bibliografie 2005

Tot voor kort kreeg iedere bibliografie het jaartal mee van het jaar waarin deze was samengesteld, hoewel de daadwerkelijke uitgave vaak pas in het jaar erna plaats vond.

Met het uitkomen van de meest recente bibliografie is besloten om de bibliografieën het jaartal van uitgave mee te geven. Dientengevolge is er geen Bibliografie 2005.

 

Bibliografie 2004

Onderwerp: Beeldende kunst en kunstnijverheid 1850-heden

Periode: 1998-2003

Samenstelling: Sophie van Steenderen

Inleiding: Jan van Adrichem

bibliografie_2004

 

Bibliografie 2003

Onderwerp: Beeldende kunst 1550-1700

Periode: 1998-2003

Samenstelling: Ruud Priem

Inleiding: Peter Hecht

Bibliografie 2003

 

Bibliografie 2002

Onderwerp: Middeleeuwse kunst en kunstnijverheid

Periode: 1997-2001

Samenstelling: Matthijs Ilsink

Inleiding: Victor M. Schmidt

Bibliografie 2002