V

Vereniging van
N

Nederlandse
K

Kunsthistorici


VNK activiteiten

De VNK geeft het bulletin KUNSTHISTORICI en de reeks Bibliografieën van kunsthistorisch onderzoek in Nederland uit.
In het voor- en najaar organiseert de VNK een Kunsthistorische Dag rondom een specifiek thema op een passende locatie. Tijdens de Najaarsdag kunnen leden tijdens een algemene leden vergadering hun stem laten horen. Ook worden op deze dag de jaarlijkse Kunsthistorische Prijzen uitgereikt.Kunsthistorische prijzen

Op de jaarlijkse Kunsthistorische Dag van de VNK worden vier prijzen uitgereikt. Twee daarvan zijn van de VNK zelf, te weten: De Karel van Mander prijs en de Jan van Gelder prijs. Voor de andere twee prijzen,  de Gijselaar- Hintzenfonds prijs en de Mr. J.W. Frederiks prijs, biedt de VNK op haar Kunsthistorische Dag een podium.

Lees verderBijeenkomsten

De VNK organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst.

In het voorjaar wordt een Workshopmiddag georganiseerd waarin specialisten tips & tricks geven over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld over het werken als freelancer, het schrijven van tentoonstellingsteksten of het geven van een rondleiding.

Op de Kunsthistorische Dag in het najaar staat een actueel thema centraal en worden bekende gastsprekers uitgenodigd. Tijdens deze dag worden de Kunsthistorische Prijzen uitgereikt, wordt de bibliografie gepresenteerd en is er een Algemene Leden Vergadering.

De VNK secties organiseren door het jaar heen diverse activiteiten die afgestemd zijn op een specifieke doelgroep (bijv. architectuurhistorici of zelfstandige kunsthistorici).

Leden worden via de digitale nieuwsbrief geïnformeerd over de bijeenkomsten en onze website biedt altijd een actuele agenda.Fondsen en beurzen

Voor kunsthistorici zijn er vele projecten denkbaar waarvoor (financiële) ondersteuning gewenst of zelfs noodzakelijk is. Als hulpmiddel stelde de VNK een overzichtslijst op met fondsen en beurzen waarvoor kunsthistorici (in opleiding) in aanmerking kunnen komen. Ook is hier informatie te vinden over de manier waarop een aanvraag kan worden voorbereid en ingediend, en er is een voorbeeld van een dekkingsplan.

Fondsen en beurzen voor kunsthistorici: klik hierBibliografie

Jaarlijks geeft de VNK een bibliografie uit over een specifiek onderwerp uit de Nederlandse kunst- of architectuurgeschiedenis. De bibliografie wordt ingeleid door een kritische reflectie van een gerenommeerd kunsthistoricus en gepresenteerd tijdens een symposium.
Lees verderAdvies over uurtarief

De VNK heeft enkele tips voor de berekening van het uurtarief voor zelfstandige kunsthistorici op rij gezet. De waarde van een dienst is moeilijk vast te stellen, want elke dienst is min of meer uniek. Bij het bepalen van een honorarium spelen een aantal aspecten een rol.
Lees verder