Logo VNK

menu

Kunsthistorische prijzen

VVNK-scriptieprijs uitgereikt

Op zaterdag 27 januari werden in Amersfoort de tweejaarlijkse VVNK Scriptieprijzen uitgereikt.De eerste prijs voor Bachelor-scripties kwam toe aan Jan de Bruijn voor zijn scriptie 'Een onderzoek naar de positie en werking van glas-in-lood uit het atelier van Willem Bogtman binnen de Amsterdamse School'. De eerste prijs voor Masterscripties ging naar Charlotte Franzen voor haar scriptie 'A dangerous rival. Parallellen tussen de "muzikale" schilderijen van Lawrence Alma Tadema en de Victoriaanse muziekcultuur'.

Jan de Bruijn won de eerste prijs vooral door zijn nauwkeurig archiefonderzoek, dat veel resultaat en nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Hij studeert aan de Universiteit Leiden. De tweede prijs voor Bachelor-scripties was voor Jocelyn Kotvis met haar scriptie 'Eduard Cuypers als "propagandist van koloniale schoonheid". Een studie naar de beeldvorming vanuit de positie van de artistiek-ondernemende redacteur van "Het Ned. Indische Huis Oud & Nieuw", 1913-1915'. Zij studeert aan de Universiteit Utrecht.

De eerste prijs voor Masterscripties ging naar Charlotte Franzen voor haar scriptie 'A dangerous rival. Parallellen tussen de "muzikale" schilderijen van Lawrence Alma Tadema en de Victoriaanse muziekcultuur'. De scriptie sprong er uit wat betreft originaliteit van aanpak, multidisciplinariteit, theoretische diepgang en overtuigende inbedding van de besproken kunstwerken in hun, in dit geval Victoriaanse, context. Zij studeerde aan Radboud Universiteit Nijmegen. De tweede prijs voor Masterscripties kwam toe aan Roby Boes 'Rietveld als "Lebensgestalter". Vier woningen en een interieur voor de Werkbundsiedlung in Wenen, 1929-1932'. Volgens de jury bevat deze scriptie een zeer goede en kritische analyse van de bestaande literatuur over Rietvelds opvattingen, het Nieuwe Bouwen en de Werkbundsiedlung, aangevuld met nieuw materiaal, vooral archiefmateriaal, over een tot nu toe weinig onderzocht project van Rietveld. Roby Boes studeerde aan de Universiteit van Amsterdam.

Naast een oorkonde ontvingen de prijswinnaars een geldbedrag. De VVNK scriptieprijzen zijn bedoeld voor studenten die in hun bachelorrespectievelijk masterscriptie een onderwerp behandelen dat betrekking heeft op een thema van kunst, kunstnijverheid en architectuur uit de periode 1880-1940. De Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 (VVNK 1900) is een landelijke ontmoetingsplaats voor liefhebbers van kunst, kunstnijverheid en architectuur uit de boeiende periode 1880 – 1940. Het doel van de VVNK is het verdiepen van de kennis van haar leden, het wekken van belangstelling en het bevorderen van studie en publicatie. 

De VVNK heeft sinds 2009 een Scriptieprijs voor studenten in de Masterfase. Met ingang van 2016 is ook een Scriptieprijs voor Bachelorstudenten ingesteld. De prijzen worden eens in de twee jaar uitgereikt. In 2019 is weer inzending mogelijk. De sluitingsdatum is 1 oktober 2019. Meer informatie op de site van de VVNK.

Uitreiking scriptieprijzen VVNK Uitreiking scriptieprijzen VVNK

Como Group Ic Apulian Red-Figure Bell Krater, about 330 - 320 B.C., Terracotta, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles