Logo VNK

menu

Kunsthistorische ontwikkelingen

STUDIO i – platform voor inclusieve cultuur

In het decembernummer van ons Bulletin Kunsthistorici schreven we al over de toegankelijkheid van culturele instellingen. Nynke Feenstra vertelde in een interview over haar onderzoek naar toegankelijkheid van musea voor onder andere doven. En is er meer nieuws op dit gebied: op 8 januari 2018 lanceerden het Stedelijk Museum en het Van Abbemuseum een nieuw initiatief: STUDIO i –platform voor inclusieve cultuur. Met STUDIO i – waarbij de i staat voor inclusie – willen de twee musea een duurzame impuls geven aan de toegankelijkheid en inclusie binnen het culturele veld.

Toegankelijk voor iedereen
Bij veel musea bestaat de wens om de thema’s toegankelijkheid en inclusie op te pakken, maar vaak ontbreekt de kennis en ervaring om concrete aanpassingen door te voeren. Met STUDIO i brengen het stedelijk en het Van Abbe hier verandering in. Deze musea hebben de afgelopen jaren innovatieve programma’s ontwikkeld voor mensen voor wie museumbezoek niet vanzelfsprekend is. Een voorbeeld hiervan is het Onvergetelijk-programma voor mensen met dementie en hun dierbaren, dat in 2013 geïnitieerd werd door beide musea. Deze rondleidingen zijn intussen bij twaalf musea in Nederland geïmplementeerd. Daarnaast vormt het Special Guests-programma van het Van Abbemuseum –waarmee het museum toegankelijk wordt voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, mensen met afasie en mensen met beperkte mobiliteit – de basis voor STUDIO i.

Ondersteuning op maat
Musea die concrete stappen willen zetten om hun instellingen toegankelijk en inclusief te maken, kunnen bij STUDIO i terecht voor inspiratie, kennis en advies. Via een digitaal platform (www.studio-inclusie.nl), kenniscafés, symposia en adviestrajecten op maat wordt informatie over toegankelijkheid, inclusie, representatie en diversiteit verzameld en gedeeld. Denk hierbij aan toepasbare best practices, noodzakelijke voorzieningen, geschikte methodieken en concepten, communicatiestrategieën, mogelijkheden voor financiering en fondsenwerving, aanbevelingen voor interessante literatuur en relevante netwerken en contacten. Om musea te ondersteunen bij het ontwikkelen van inclusieve programma’s en voorzieningen, biedt STUDIO i bovendien trainingen aan voor museumpersoneel, rondleiders en vrijwilligers. Daarnaast worden de komende jaren andere toonaangevende initiatieven en partners uit het veld bijeengebracht, zodat er een netwerk rondom inclusie in de culturele sector ontstaat. Tot slot worden er vanuit het Stedelijk en het Van Abbe innovatieve projecten en onderzoekstrajecten omtrent inclusie opgestart, waarvan de resultaten terugvloeien naar de sector.

Meer lezen: toolkit toegankelijk museum
Wie meer wil lezen over dit onderwerp kan, naast de website www.studio-inclusie.nl, ook Museum Open U, een toolkit voor een toegankelijk museum, doornemen. In deze toolkit staat alles op een rij wat er gedaan kan worden om de toegankelijkheid van een museum voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking te verbeteren. Dit kan al met relatief eenvoudige, low-budget oplossingen. Aan de hand van een handige zelfscan-checklist en de inspirerende voorbeelden die in deze toolkit staan loods je je museum eenvoudig een gastvrije toekomst in. Bekijk de toolkit online.

(afbeelding: STUDIOi)

Como Group Ic Apulian Red-Figure Bell Krater, about 330 - 320 B.C., Terracotta, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles