Logo VNK

menu

RKD ontwikkelt onderzoeksfaciliteit

Het RKD ─ Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis ontwikkelt in 2017-2019 RKD Research dankzij het Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Deze unieke, kunsthistorische onderzoeksfaciliteit biedt een digitale  onderzoeksomgeving voor musea, kennisinstellingen en professionals ten behoeve van kunsthistorisch onderzoek. RKD Research faciliteert 24/7 het verzamelen, vergelijken, verrijken, onderzoeken, visualiseren, delen en valoriseren van onderzoeksresultaten.

De kunstgeschiedenis in Nederland kent een rijke traditie en neemt internationaal een vooraanstaande positie in. Het veld is volop in beweging. Met steun van het Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten kan het RKD een digitale kunsthistorische onderzoeksomgeving ontwikkelen. RKD Research bevordert een verbrede toegang tot kunst van de Nederlanden in internationale context en stimuleert via een verbeterde digitale infrastructuur wereldwijd het kunsthistorisch onderzoek.

Het toegekende Toekomstfondskrediet maakt het onder meer mogelijk de grootste beeldcollectie over de beeldende kunsten van de Nederlanden in internationale context – ruim 5,6 miljoen reproducties – een nieuwe betekenis te geven. In 2017 wordt van start gegaan met digitalisering van deze beelddocumentatie om deze medio 2019 via www.rkd.nl beschikbaar te kunnen stellen. RKD Research biedt als ondersteunend én verbindend platform digitale onderzoekstools en onderzoeksservices, presentatietools en publicatiefaciliteiten.

Sinds 2016 verleent de RvO subsidies vanuit het Toekomstfonds Onderzoeksfaciliteiten (TOF), een regeling van de ministeries van EZ en OCW. Dit jaar zijn voor de tweede keer aanvragen ingediend, waarbij ook het RKD is gehonoreerd. Het Toekomstfonds investeert in hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten die van groot belang zijn voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten, en die kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor onderzoekers en
innovatieve bedrijven in Nederland.

Prof. dr. Chris Stolwijk, Algemeen directeur RKD: “ RKD Research bevordert samenwerking, kennisdeling en nieuw kunsthistorisch onderzoek op een tot op heden ongekend niveau. RKD Research dient het belang van kunst en kunstgeschiedenis, nu en in de toekomst.”

Johannes Vermeer, Meisje met de Parel, Mauritshuis, Den Haag (Fotografie: Margareta Svensson)