Logo VNK

menu

Kunsthistorische prijzen

Oproep Duparc Prijs voor kunsthistorische masterscriptie

De Duparc Prijs is in het leven geroepen door de medewerkers van het Mauritshuis als cadeau voor Frits Duparc bij zijn afscheid als directeur van het Mauritshuis in 2008. Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een student van een Nederlandse universiteit voor de beste kunsthistorische masterscriptie op het gebied van de beeldende kunst in de Nederlanden tussen 1400 en 1800. De prijs wordt nu voor de vijfde keer uitgereikt.

Om voor beoordeling in aanmerking te komen, dienen de ingezonden scripties aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De auteur stond op het moment van het voltooien van de scriptie ingeschreven als student aan een Nederlandse universiteit.
  • De scriptie is voltooid in de periode van september 2016 tot september 2018.
  • Het onderwerp van de scriptie heeft betrekking op de beeldende kunst in de Nederlanden in de periode 1400-1800.
  • De scriptie dient te worden voorgedragen door de scriptiebegeleider (of een andere universitaire docent).


De ingezonden scripties zullen aan de hand van de volgende criteria worden beoordeeld:

  • De scriptie geeft blijk van een hoog wetenschappelijke niveau en onderscheidt zich door een originele benadering van het onderwerp.
  • De scriptie leent zich ervoor om te worden uitgewerkt tot een publicatie op wetenschappelijk niveau.


De winnende scriptie wordt gekozen door een onafhankelijk jury die bestaat uit:

  • Dr. Yvonne Bleyerveld, senior conservator teken- en prentkunst RKD (voorzitter)
  • Prof. dr. Claudine Chavannes-Mazel, emeritus hoogleraar Kunstgeschiedenis UvA
  • Peter van der Ploeg, directeur Huygensmuseum Hofwijck
  • Ariane van Suchtelen, conservator Mauritshuis

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.500. De winnaar wordt gestimuleerd om de scriptie te bewerken tot een publicabele tekst. Eén van de juryleden kan indien gewenst daarbij als begeleider optreden.

De feestelijke uitreiking zal in maart 2019 worden verricht door de naamgever van de prijs (datum nog te bepalen).

Scripties (digitaal én op papier) dienen voor 1 december 2018 te worden gezonden aan:
Mauritshuis, Postbus 536, 2501 CM Den Haag
secretariaat@mauritshuis.nl, o.v.v. Duparc Prijs