Logo VNK

menu

Personalia

Nieuwe samenstelling bestuur sKBL

Met ingang van 15 september 2018 wijzigt de samenstelling van het bestuur van sKBL. Reden hiervan is de benoeming van Bert Boer, oud directeur van het Muiderslot, tot directeur van het Maritiem Museum te Rotterdam en sKBL binnenkort afscheid van hem neemt. Het bestuur heet drie nieuwe leden welkom te weten Oldrik Verloop, Rylana Seelen en Jan-Hylke de Jong.

Het bestuur van SKBL bestaat per 15 september 2018 uit:

Chris Kalden, voorzitter
Luydert Smit, penningmeester
Erik Wanrooij, secretaris
Herma de Heer, lid
Jan-Hylke de Jong, lid
Rylana Seelen, lid
Oldrik Verloop, lid

Directeur van sKBL is René Dessing
Projectleider van sKBL is Jennemie Stoelhorst
 

Op de site van SKBL stellen de nieuwe bestuursleden zich voor.