Logo VNK

menu

Personalia

Marjan Unger overleden

Op 27 juni 2018 overleed kunsthistoricus Marjan Unger. Zij werd bekend als expert en verzamelaar van sieraden.

In 2017 verscheen de omvangrijke publicatie Jewellery Matters, in samenwerking met Rijksmuseum conservator en restaurator Suzanne van Leeuwen. Marjan Unger schonk samen met haar echtgenoot Gerard Unger in 2010 en 2018 een verzameling sieraden aan het Rijksmuseum (lees daarover meer in dit interview in Trouw van januari 2018). Marjan Unger werd 72 jaar. 

Onder andere op hedendaagsesieraden.nl verscheen een nagedachtenis.