Logo VNK

menu

Congressen en symposia

Lezing: Lucinda Timmermans en Arie Pappot: Aquamaniles: pronkkannen in Nederland - 8 mei 2018

Op dinsdag 8 mei zullen Lucinda Timmermans, junior conservator metalen aan het Rijksmuseum, en Arie Pappot, oud-junior restaurator en promovendus aan het Rijksmuseum en de Universiteit van Amsterdam, spreken over een veelal onbelichte parel van de toegepaste kunst: aquamaniles.

Aquamaniles, waterkannen in vorm van leeuwen, draken en andere (fantasie)wezens, werden gebruikt om de handen te wassen voor de maaltijd of door de priester voorafgaand aan de mis. Wanneer ze niet in gebruik waren, stonden ze te pronken te midden van andere kostbaarheden op de tresoors van de welgestelde bezitters of in de kerkelijke schatkamers. Met de grote belangstelling voor de Middeleeuwen in de negentiende eeuw, werden deze bijzondere kannen en aanverwante kandelaars zeer geliefde verzamelobjecten, ook in Nederland. Dit had tot gevolg dat er vervalsingen en kopieën op de markt kwamen, die hun weg naar verzamelaars en musea vonden.

Door de Nederlandse aquamaniles stilistisch te vergelijken met andere, beter onderzochte exemplaren en door het gebruik van röntgen is er meer bekend over de herkomst, datering, vervaardiging en restauratiegeschiedenis van deze objecten. Hierdoor bleken enkele objecten, die voorheen als ‘authentiek’ werden beschouwd, van negentiende-eeuwse maak. Tijdens deze lezing zullen de verschillende aspecten van de Nederlandse aquamaniles aan bod komen en zal nader in worden gegaan op de inzichten die technisch onderzoek met zich meebrengt.


Praktische informatie:

Datum: 8 mei 2018

Locatie: Erasmusgebouw, verdieping 2, zaal 50 (E2.50). Erasmusplein 1, Nijmegen

19.00 – 19.30 Inloop met koffie en thee

19.30 – 20.30 Lezing en vragen

Entree: normaal - 5 euro / medewerkers en Vrienden van de Radboud Universiteit - 3 euro* / studenten – gratis**

 

* Op vertoon van medewerkers pas of Vrienden van de Radboud pas

** Op vertoon studentenkaart

 

Aanmelden op: www.ru.nl/kkn

Como Group Ic Apulian Red-Figure Bell Krater, about 330 - 320 B.C., Terracotta, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles