Logo VNK

menu

Vacatures

Hoogleraar Kunstgeschiedenis Radboud Universiteit

De Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit is op zoek naar een breed georiƫnteerde kunsthistoricus met een open geest die over de grenzen van de indeling in historische periodes heen kan kijken, die in onderwijs en onderzoek uitgaat van de vragen waarvoor het kunstwerk als materieel object en voortbrengsel van de verbeelding ons stelt, die voor een vruchtbare benadering van die vragen ook (recente) theoretische inzichten uit de kunst- en cultuurwetenschappen in weet te zetten en een meerwaarde ziet in de samenwerking met andere disciplines.

Functie-inhoud
Binnen de Faculteit der Letteren bent u voor wat betreft uw onderzoekstaken verbonden aan het onderzoeksinstituut Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS) en speelt u daarin een centrale rol. Daarnaast bent u verbonden aan het departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid, waar u uw onderwijs- en bestuurstaken verricht. Zowel in onderwijs als in onderzoek richt uw aandacht zich op de westerse kunstgeschiedenis en de relatie met de wereld daarbuiten, in lijn met het facultaire onderzoeksprogramma Europe in a changing world.
 
Onderwijs
U neemt deel aan het bachelor-onderwijs in de kunsthistorische discipline als geheel, van de klassieke oudheid tot de hedendaagse kunst. Buitenlandse excursies vormen de ruggengraat van de bacheloropleiding. Het onderwijs is kleinschalig en gericht op de persoonlijke begeleiding van studenten.
Op masterniveau zult u met name participeren in de master Kunst- en Cultuurwetenschappen en in de researchmaster Historical, Literary and Cultural Studies. Van u wordt verwacht dat u een initiërende en stimulerende rol speelt in de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsprogramma van de opleidingen. Ook wordt van u verwacht dat u een duidelijke visie heeft op studentenwerving en profilering van het kunsthistorisch onderwijs in Nijmegen.
 
Onderzoek
U stimuleert het onderzoek vanuit een duidelijke visie en maakt aldus het onderzoek in de kunstgeschiedenis zowel binnen de faculteit als landelijk en internationaal zichtbaar. U bestudeert het kunstwerk als materieel object en vanuit theoretische en historisch-contextuele perspectieven. Het begeleiden van promovendi en het verwerven van financiering uit de tweede en/of derde geldstroom behoort uitdrukkelijk tot uw taken, net als het leveren van een actieve bijdrage aan valorisatie-activiteiten van de faculteit.
Management en organisatie
U voert uw managementtaken uit in goed overleg met de collega-hoogleraren

Meer informatie en sollicitatierprocedure
Bekijk de complete vacature op de site van de Radboud Universiteit en reageer via het sollicitatieformulier.