Logo VNK

menu

Kunsthistorische ontwikkelingen

Elementaire deeltjes: Kunstgeschiedenis

In de serie Elementaire deeltjes van AUP is onlangs verschenen: Kunstgeschiedenis, door Kitty Zijlmans, hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. 

Waar de kunstgeschiedenis zich traditioneel op de westerse wereld richtte en een lineaire ontwikkeling presenteerde, zien we nu een tendens om kunst mondiaal en als een veelvoud van vertellingen te beschouwen. Kunst als een wereldwijd fenomeen zien, betekent ook opnieuw kijken naar de grondslagen van het vakgebied. Kitty Zijlmans doet een voorstel voor een brede en geïntegreerde blik, en rijgt thema’s als tijd, plaats, stijl, originaliteit, gender en diversiteit aan elkaar. Talrijke kunstwerken passeren daarbij de revue.