Logo VNK

menu

Congressen en symposia

Call for Papers: Migratie en identiteit

De interdisciplinaire werkgroep De Moderne Tijd houdt haar jaarlijks congres op 14 december 2018. Het thema is dit keer Immigratie en identiteit (1780-1940).

Migratie is een van de meest besproken thema's op dit moment. Door velen in het publieke debat wordt de migratiesamenleving gezien als een nieuw fenomeen en een breuk met de voorgaande eeuwen. Tegelijkertijd wordt het beeld van Nederland als een van oudsher gastvrij land nog steeds gehuldigd. In dit congres onderzoeken we de betekenis van migratie voor de negentiende en vroeg twintigste eeuw.

Veel historisch onderzoek naar migratie wordt gedaan door sociale en economische historici. De aandacht gaat hierbij meestal uit naar structurele processen en veranderingen. Op dit congres willen we vooral aandahcht besteden aan de culturele dimensie en de relatie tussen migratie en identiteitsvorming in de moderne tijd (ca. 1780 - 1940). Centraal staan de ervaringen van migranten zelf, maar ook van de samenleving die de migranten ontvangt of juist ziet vertrekken. Was migratie evenzeer bepalend voor identiteitsvorming als tegenwoordig of zijn de verhalen van en over migranten juist heel anders dan nu? In hoeverre werd er bijvoorbeeld gesproken over een 'multi-cultureel drama' in de moderne tijd? Welke bijdragen leverden migranten aan de vorming van de Nederlandse en Belgische nationale identiteit? Welke rol speelt de vluchtelingenproblematiek in de negentiende en vroege twintigste eeuw? En welke historische bronnen hebben we tot onze beschikking om deze verhalen te reconstrueren?

Subthema's

  • Migratie en nationale identiteit
  • Ervaringen en egodocumenten migranten
  • Ballingschap en asiel
  • Migratie en percepties van (nationale) veiligheid
  • Opvang van migranten
  • Maatschappelijk debat
  • Culturele beeldvorming over migratie
  • Bijdragen van geimmigreerde kunstenaars en schrijvers aan de nationale identiteit
  • Juridische status migranten en vluchtelingen
  • Religie, kerk en migratie

 

De werkgroep De Moderne Tijd nodigt sprekers uit voor een lezing van 20 minuten, te houden op het congres op 14 december 2018 in Amsterdam. Abstracts van max. 150 woorden kunnen worden ingeleverd tot 15 juni as. bij de secretaris van de werkgroep, Matthijs Lok: M.M.Lok@uva.nl.

De indieners krijgen voor 1 augustus bericht van het bestuur van de werkgroep de Moderne Tijd.
 

Koffiekan met slangendecor en pluimdeksel, Den Haag, 1900 Eierschaalporselein. Collectie Gemeentemuseum Den Haag