Logo VNK

menu

23-10 Symposium The New Custodians

Tijdens dit symposium staat de vraag centraal hoe musea zich positioneren in de huidige samenleving en hoe zij betekenis geven aan de objecten in hun collecties. Het thema reconstructie speelt hierbij een rol. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek en technologie kunnen ‘waarheidsgetrouwe’ kopieën van culturele objecten worden gepresenteerd. Maar wat zijn de gevolgen van al die mogelijkheden? Krijgt de authenticiteit van het object hierdoor juist een extra waarde? Welke afwegingen worden gemaakt om het publiek te betrekken bij de culturele waardes die culturele objecten (en daarmee de musea) representeren?

Deze vragen worden geïllustreerd met aansprekende voorbeelden uit de moderne kunst. Keynote lezing door Alistair Hudson, directeur van de Manchester Art Gallery. De dagvoorzitter is Arnoud Odding, directeur van het Rijksmuseum Twenthe.

The New Custodians is een samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Van Abbemuseum in Eindhoven. Het is tevens de afsluiting van het onderzoeksprogramma Erfgoed van de Moderne Tijd en onderdeel van het programma van de Dutch Design Week in Eindhoven. Na afloop is er gelegenheid om de tentoonstellingen en evenementen in het Van Abbemuseum te bezoeken.

Een ontwerp van Studio Roozenburg. Een porseleinen kopje en een projectie in Augmented Reality. De beschouwer wordt meegevoerd in de productiecontext, gebruiken en rituelen van Chinees porselein.