Logo VNK Educatie

menu

Ambitie

Missie
De VNK-e biedt ‘overdrachtskunsthistorici’ een platform voor discussie en probleem- of kennisuitwisseling, maar heeft ook oog voor de belangen van de kunsthistorische educatie. Daarnaast willen we bijdragen aan de inhoudelijke verdieping en professionalisering van het werkveld, en netwerken faciliteren.

Ambitie
Een ambitie van de VNK-e op langere termijn is om de kunsthistorische opleidingen beter te laten aansluiten op de huidige arbeidsmarkt. Denk hierbij aan (gedeeltelijke) toespitsing van de kunsthistorische studie op taken in het educatieve werkveld, om meer kunsthistorici voor te bereiden op de overdracht van hun kennis aan een groter publiek. Zo hopen we te voorkomen dat kostbare vakkennis verloren gaat, omdat zij zich omscholen of gaan werken in een ander vakgebied.

Draagvlak
De VNK-e maakt zich sterk voor meer draagvlak en waardering voor kunsthistorische educatie binnen én buiten het onderwijs en de musea. De bestuursleden van de sectie VNK-e beheren hun eigen ‘dossier’ voor de volgende doelgroepen:

Kunst(historisch)-docenten
Met het dossier Onderwijs bieden Niels Nannes en Annemarie Buren een platform voor universitair opgeleide kunsttheoriedocenten, werkzaam in het VO voor de vakken Kunst Algemeen, Cultureel Kunstzinnige Vorming (CKV) en Kunstgeschiedenis. Voor hen organiseren zij activiteiten en bijeenkomsten, faciliteren ze een netwerk en informeren over relevante ontwikkelingen in het werkveld. Er is tevens oog voor de belangen van deze docenten, waarbij waar mogelijk wordt opgetrokken met de universitaire lerarenopleidingen.

Rondleiders en museumdocenten
In het kader van het dossier Rondleiders volgt Sara Backer de actuele ontwikkelingen op het gebied van nieuwe rondleidtechnieken en doelgroepen. Er is nauw contact met beroepsorganisatie BRAM, waardoor de achterban ook op de hoogte blijft van ontwikkelingen op praktisch gebied, zoals raamovereenkomsten.

Cursusdocenten
De overdracht van kunsthistorische kennis op frisse, toegankelijke wijze aan volwassenen in hun vrije tijd, vergt specifieke kwaliteiten van een docent. Binnen het dossier Cursuswezen biedt Akkerym Doevendans deze docenten diverse mogelijkheden voor ontmoeting, coaching en kennisdeling, zodat zij op professionele wijze het werkveld tegemoet kunnen treden. 

Educatoren
Het dossier Museumeducatie onder beheer van Marie Baarspul heeft aandacht voor ontwikkelingen in de educatie van (kunst)musea, zoals de werkverhouding educator-conservator, en meer bewustzijn van inclusiviteit op diverse niveaus van tentoonstellingen en teksten. Activiteiten voor deze doelgroep bestaan uit workshops, themabijeenkomsten en kijkjes in de (museum)keuken.

Anoniem, Japon (manteau) met sleep, ca. 1750, Rijksmuseum Amsterdam.