V

Vereniging van
N

Nederlandse
K

Kunsthistorici


Scriptieprijzen

Kunsthistorische prijzen

ICOM scriptieprijs
ICOM Nederland heeft een driejaarlijkse prijs ingesteld, voor een innovatieve studie naar internationale ontwikkelingen in het museale veld. In 2012 is de prijs uitgereikt aan Marliene Stolker van de Reinwardt Academie. De volgende scriptieprijs zal in 2015 uitgereikt worden, voorafgaand aan de General Conference in 2016. De winnaar krijgt behalve € 1500 de uitnodiging om naar de General Conference te gaan, die driejaarlijks plaatsvindt. Hiervoor stelt ICOM Nederland € 750 reiskosten beschikbaar.
https://www.icomnederland.nl/index.php/icom-nederland/icom-scriptieprijs

De Rijksmuseum scriptieprijs
De Rijksmuseum scriptieprijs bestaat uit een cheque ter waarde van duizend euro, waarvan de helft direct is toegekend en de andere helft kan worden verzilverd nadat het onderzoek is gepubliceerd in een erkend vakblad. Meer over de prijs uitgereikt in 2013: http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/faculteiten/content/faculteit-der-geesteswetenschappen/gedeelde-content/nieuws/2013/10/rijksmuseum-scriptieprijs.html

Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst
Onderwerp: Scripties over kunst 1880-1940, eens in de 2 jaar.
Voor masterstudenten: 1e plaats: €750,00 – 2e plaats €250,00
Voor bachelorstudenten: 1e plaats €500,00 – 2e plaats €150,00
http://www.vvnk.nl/

Kunstbeeld (tijdschrift)
Onderwerp: modern en hedendaags, jaarlijks uitgereikt, passend cadeau
http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/20120/scriptieprijs.html

Max van der Kamp scriptieprijs
Max van der Kamp scriptieprijs: Het LKCA reikt deze prijs uit voor de beste masterscriptie over cultuureducatie of cultuurparticipatie. De winnaar ontvangt 1.000 euro en mag publiceren in het tijdschrift Cultuur+Educatie.
http://www.lkca.nl/onderzoek/scriptieprijs

Frits Duparc prijs (via OSK)
Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een student van een Nederlandse universiteit voor de beste kunsthistorische masterscriptie op het gebied van de beeldende kunst in de Nederlanden tussen 1400 en 1800. De organisatie is in handen van het Mauritshuis in samenwerking met de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (OSK) en het RKD – Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis. In 2013 nog uitgereikt.
http://website.rkd.nl/archief/nieuwsarchief/2009-1/duparc-prijs-voor-kunsthistorische-masterscriptie

StudentenStaalPrijs
Onderwerp: o.a. architectuur/ bouwkunde
http://www.bouwenmetstaal.nl/index.php?page=studentenstaalprijs-2

Tiele-Stichting Prijs
Onderwerp: boekwetenschappen in de brede zin des woords.
http://www.tiele-stichting.nl/Home/Activiteiten/Scriptieprijs

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis scriptieprijs
Onderwerp: om het onderzoek naar de Nederlandse kerk- en religiegeschiedenis te bevorderen en aan de resultaten van dit onderzoek meer bekendheid te geven heeft het bestuur van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) een scriptieprijs ingesteld. De prijs, bestaande uit een oorkonde alsmede een geldbedrag van 500 euro wordt in principe elk jaar uitgereikt en wel met ingang van het voorjaar van 2014. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Voorjaarsvergadering van de vereniging (in april/mei). http://www.ru.nl/kdc/actueel/vnk-scriptieprijs/

De zilveren Six-penning
De zilveren Six-penning beloont jong academisch talent met een zilveren erepenning en een geldsom van € 1.000. Deze stimuleringsprijs, die wordt uitgereikt door de KNOB, is bedoeld voor jonge academici die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in een van de vakgebieden van de KNOB, in het bijzonder architectuurontwerp, kunst, erfgoed, architectuur- en bouwgeschiedenis en archeologie. Alle jong afgestudeerden uit het Nederlands taalgebied, dus zowel uit Nederland als Vlaanderen, komen hiervoor in aanmerking, zie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scriptieprijs

 

Algemene prijzen

Vliegenthartprijs
Universiteit Utrecht (UU), het ene jaar Geesteswetenschappen, het andere jaar Bèta wetenschappen
http://www.uu.nl/nl/informatie/alumni/ufonds/studenten/scriptieprijs/Pages/default.aspx

UvA-scriptieprijs
Prijs van € 3.000, uitgereikt door de Universiteit van Amsterdam voor scripties van UvA-studenten
http://alumni.uva.nl/alumniservices/scriptieprijs/uva-scriptieprijs.html

CMSA scriptie prijs (UvA)
Scriptie op gebied van middeleeuwen en renaissance
vooralsnog geen verwijzing op website

VU Letteren
Master en Researchmaster prijzen.

Universitaire studieprijs Radbouduniversiteit Nijmegen
De universitaire Studieprijs is ingesteld om opvallend goed wetenschappelijk werk van studenten te belonen. De beloning zal bestaan uit een oorkonde, alsmede een geldbedrag van 1000,- euro.
http://www.ru.nl/bedrijfskunde/container/bedrijfskunde/scriptieprijzen/universitaire/

Halkes Scriptierprijs
Onderwerp: kunsthistorische genderstudies. De prof. dr. C. Halkes Scriptieprijs voor de beste en meest vernieuwende MA scriptie over vrouwen, gender, seksualiteit of emancipatie geschreven aan de Radbout Universiteit Nijmegen wordt uitgereikt door het Institute for Gender Studies looft in 2013.
http://www.ru.nl/genderstudies/activiteiten_en_tips/halkes_scriptieprijs/

De Leidse Universitaire Scriptieprijzen
De scriptieprijzen zijn mogelijk gemaakt door de reünisten van de jaren 1957 en 1961 van Minerva, die het Fonds Reünisten Minerva hebben opgericht met als doelstelling een aantal jaren achtereen een prijs uit te reiken voor de drie beste scripties. Het fonds is ondergebracht bij het LUF; alle zes faculteiten en de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden kunnen meedingen. Het bedrag van de scriptieprijzen is, respectievelijk, € 3000,- (eerste prijs), € 2000,- (tweede prijs) en € 1000,- (derde prijs). De auteurs van de niet-gehonoreerde scripties ontvangen een boekenbon ter waarde van € 100.
http://www.luf.nl/studenten/prijzen/leidse-universitaire-scriptieprijzen

Siegenbeek Scriptieprijs Universiteit Leiden
Alumnivereniging Siegenbeek looft jaarlijks de Siegenbeek Scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde of cultuur. Deze prijs bestaat uit € 500,- en een prachtige oorkonde. Voor iedere Leidse student binnen de opleiding Nederlands of Dutch Studies: Nederlandse kunstgeschiedenis?
http://www.hum.leidenuniv.nl/nederlands/alumni/alumnivereniging/activiteiten/scriptieprijs.html

ICMA student-award
Onderwerp: alle aspecten van middeleeuwse kunst, waaronder kunstgeschiedenis
http://www.medievalart.org/2014-student-prize/

De Italië Studies scriptieprijs
Onderwerp: Italië studies, waaronder kunstgeschiedenis, uitgereikt door Nederlands-Vlaamse werkgroep Italië Studies.
https://sites.google.com/site/werkgroepitaliestudies/prijzen/scriptieprijs

KNIR Ted Meijer prijs
De Ted Meijerprijs, vernoemd naar de in 1997 overleden ex-directeur van het KNIR, wordt eenmaal per jaar uitgereikt voor de beste scriptie of dissertatie op het gebied van de geesteswetenschappen, in relatie tot Italië en in het bijzonder tot Rome. De prijs heeft tot doel de stipendiaat in de gelegenheid te stellen zich in vrijheid te oriënteren op een dissertatie- of postdoc-onderzoek.
http://www.knir.it/nl/verblijf-beurzen/prijzen.html

Parool scriptieprijsNationale Scriptieprijs van 3.500,- euro, uitgereikt door de UvA en Het Parool, voor een scriptie die de beste wetenschappelijke kwaliteit koppelt aan journalistieke bruikbaarheid.
http://www.parool.nl/parool/nl/1044/Nationale-Scriptieprijs/index.dhtml

Volkskrant-IISG Scriptieprijs
http://socialhistory.org/nl/news/longlist-volkskrant-iisg-scriptieprijs

Erik Hazelhoffprijs
De scriptie heeft betrekking op historische-, literaire-, of sociaal/maatschappelijke kwesties.
http://www.erikhazelhoffprijs.nl/de-prijs-in-2014/reglement/

De Zeventiende Eeuw Scriptieprijs
De Zeventiende Eeuw Scriptieprijs tweejaarlijks uitgeloofd voor een uitstekende masterscriptie op het gebied van de zeventiende-eeuwse cultuur in de Nederlanden, geschreven door een student of recent afgestudeerde cultuurwetenschapper. Elke winnende scriptie wordt omgewerkt tot een artikel dat verschijnt in een nummer van De zeventiende eeuw.
http://www.zeventiende-eeuw.nl/scriptieprijs.html

N.b. Veel Nederlandse steden hebben een eigen historische vereniging die ook scriptieprijzen uitreikt. In Den Haag reikt de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe bijvoorbeeld een scriptieprijs aan scripties over de geschiedenis van deze stad. http://www.haagsegeschiedenis.nl/prijs.html
Indien je een scriptie schrijft die specifiek betrekking heeft op één stad of gebied, loont het de moeite te bekijken of er een dergelijke vereniging is die een scriptieprijs uitreikt.

 

Aanvullingen of wijzigingen zijn welkom via info@kunsthistorici.nl