Logo VNK

menu

Bulletin 2018-3 met terugblik Kunsthistorische Dag

In dit eindejaarsnummer van Bulletin Kunsthistorici een terugblik op de Kunsthistorische Dag 2018: welke onderwerpen werden besproken en welke vragen riepen die op? Ook vind je in dit Bulletin interviews met de prijswinnaars van de Karel van Manderprijs, de Jan van Gelderprijs, De Mr. J.W. Frederiksprijs en De Gijselaar Hintzenprijs. Daarnaast een terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar en een oproep voor een samensteller van de VNK-bibliografie 2019.

Illustratie Ludwig Volbeda Illustratie Ludwig Volbeda

Column van voorzitter Annette de Vries

 

80 jaar!
Het is opvallend: sommige jaartallen vergeet je nooit. Er zijn nog heel wat Nederlanders die kunnen opdreunen dat de 80-jarige oorlog plaatsvond van 1568-1648. Een beetje geholpen door de logica van de cijfercombinatie, maar toch. Het is een tijdperk met haast magische proporties. Het ontstaan van Nederland. Rijk aan hoogtepunten, dieptepunten en heroïek. Alles ‘framed’ in woord en beeld. Het is dan ook met trompetgeschal en musketgedreun dat Nederland dit jaar stilstaat bij deze periode uit de vaderlandse geschiedenis. Met onder meer de tentoonstelling 80 jaar oorlog. De geboorte van Nederland in het Rijksmuseum, de gelijknamige NTR-serie, gepresenteerd door Hans Goedkoop, en de historische comedy Welkom in de 80-jarige oorlog voor jong en oud. Het spreekt ook tot de verbeelding: 80 jaar, dat is een mensenleven lang.

Volgend jaar viert de VNK haar 80ste verjaardag. Vijf jaar geleden, bij het 75-jarig lustrum in 2014, keken we terug naar de rijke geschiedenis van de VNK met de mooie lustrumpublicatie Onder Kunsthistorici en een drukbezochte Kunsthistorische Dag in het Catharijneconvent in Utrecht. Voor het komend lustrum gaat een commissie aan de slag die ongetwijfeld zal zorgen voor een programma dat zowel inhoud – we zijn immers kunsthistorici – als trompetgeschal kent. Wie zin heeft om mee te denken, kan zich nog aanmelden bij secretariaat@kunsthistorici.nl.

Ambities heeft de VNK voldoende. Dat heeft de afgelopen vijf jaar tot mooie dingen geleid. Enkele goed draaiende secties, een geheel vernieuwde website, meer aandacht voor de kunsthistorische prijzen en een eerste groep van institutioneel steunleden (Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Tefaf, PAN en RKD en vanaf 2019 De Gijselaar Hintzenfonds). Dit laatste raakt direct aan de randvoorwaarde voor alles wat de VNK is en doet: voldoende financieel draagvlak om de ambities van een beroepsvereniging anno 2018 waar te kunnen maken. Allereerst zijn daarvoor de jaarlijkse contributies van onze leden cruciaal. Voor een gezonde VNK is het belangrijk dat het ledental blijft groeien. Daarom – ook al kom je niet (vaak) naar onze bijeenkomsten – is het lidmaatschap van de VNK altijd de moeite waard. Is het niet voor jezelf, dan wel voor andere, vaak jonge kunsthistorici die dit netwerk goed kunnen gebruiken. De discussies met vakgenoten, de expertise opgedaan in workshops of het steuntje in de rug bij creëren van nieuwe kansen. Maar alleen op individuele contributies kan de VNK niet draaien. Daarom de introductie van het institutioneel steunlidmaatschap. Een van de goede voornemens van het bestuur is om het komend jaar minimaal 5 nieuwe institutioneel steunlidmaatschappen te realiseren. Ik deed tijdens de Kunsthistorische Dag een oproep aan de aanwezigen om te onderzoeken of de eigen organisatie een logische kandidaat voor het institutioneel steunlidmaatschap zou zijn. Ik ben benieuwd of instituten in het kunsthistorische veld deze handschoen oppakken!

Het is het einde van het jaar. Traditiegetrouw kijkt het decembernummer van ons Bulletin terug naar de activiteiten van het afgelopen jaar, inclusief de zeer geslaagde Kunsthistorische Dag Onderwijs Buiten de muren van 9 november jl. in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Ook worden de prijswinnaars van maar liefst vier kunsthistorische prijzen met een interview in het zonnetje gezet.  Maar het einde van het jaar is ook de tijd van de goede voornemens. De VNK heeft die zelf (zie hiervoor), maar we zijn ook geïnteresseerd in de goede (kunsthistorische) voornemens van de leden. Verras ons met goede ideeën en tips via secretariaat@kunsthistorici.nl. We zullen ze graag delen via onze website. Zo werken we met elkaar aan zichtbaarheid van kunsthistorici in een bruisend kunsthistorisch jaar. Dat we dan ook nog afsluiten met een grootse viering van 80 jaar VNK. Weliswaar geen geboorte van een natie, maar wel de geboorte van een beroepsvereniging die na 80 jaar nog altijd springlevend is.