V

Vereniging van
N

Nederlandse
K

Kunsthistorici


Bestuur

Dr. Annette de Vries, voorzitter
Directeur Stichting Duivenvoorde, Voorschoten
advries@kasteelduivenvoorde.nl

Geerte Broersma MA, secretaris
Conservator, Muiderslot 
secretaris@kunsthistorici.nl

Ellis Dullaart MA, penningmeester
Conservator Oude Nederlandse Schilderkunst, RKD – Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis Den Haag
e.dullaart@rkd.nl
penningmeester@kunsthistorici.nl

Menno Jonker MA
Zelfstandig curator en onderzoeker
info@mennojonker.nl

dr. Eloy Koldeweij
Senior specialist interieur, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
e.koldeweij@­cultureelerfgoed.nl

dr. Arjan de Koomen
Universitair Docent Kunstgeschiedenis van de Nieuwe en Nieuwere Tijd, Universiteit van Amsterdam
a.r.dekoomen@uva.nl

Epco Runia
Hoofd collectie Rembrandthuis
E.Runia@rembrandthuis.nl 

MEDEWERKER

Eline Levering MPhil
Officemanager
Postbus 90418, 2509 LK Den Haag
secretariaat@kunsthistorici.nl

 

De organisatie van de VNK is volop in ontwikkeling. Er zijn met regelmaat plaatsen beschikbaar in het bestuur van de VNK en de sectiebesturen. Wij streven naar een gevarieerde samenstelling van het bestuur zodat zoveel mogelijk kunsthistorische disciplines en werkvelden vertegenwoordigd zijn. U kunt uw interesse kenbaar maken via een bericht aan info@kunsthistorici.nl. Wij plaatsen u dan op een groslijst van belangstellenden. Deze lijst zal worden geraadpleegd zodra zich vacatures voordoen.

 

 

OUD BESTUURSLEDEN

Eerste bestuur oprichtingsjaar 1939
Prof.dr. W. Vogelsang (voorzitter)
Prof.dr. A.W. Byvanck (ondervoorzitter)
Jhr.dr. J.S. Witsen Elias (secretaris)
Dr. G.C. Labouchere (secretaris penningmeester)
Prof.dr. G.B. Brom
Prof.dr. W. Martin
Dr. E. Neurdenburg
Prof.dr. J.Q. van Regteren Altena
Dr. H. Schneider

Bestuur heroprichting 1947
Prof.dr. A.W. Byvanck (voorzitter)
Prof.dr. J.G. van Gelder (ondervoorzitter)
Prof.dr. M.D. Ozinga (secretaris penningmeester)
Prof.dr. J.Q. van Regteren Altena
Prof.dr. E.H. ter Kuile
Dr. E. Neurdenburg
Prof.dr. J.J.M. Timmers
Dr. A.B. de Vries
Prof.dr. H. van de Waal

Lijst van oud bestuursleden VNK, zover bekend vanaf 1947-heden
Prof.dr. A.W. Byvanck (voorzitter), 1947-1960
Prof.dr. J.G. van Gelder, 1947-1960
Prof.dr. M.D. Ozinga (secretaris penningmeester), 1947-1965
Prof.dr. J.Q. van Regteren Altena (voorzitter 1960/65), 1939/47-1965
Prof.dr. E.H. ter Kuile, 1947-?
Dr. E. Neurdenburg, 1947-?
Prof.dr. J.J.M. Timmers, 1947-?
Dr. A.B. de Vries, 1947-?
Prof.dr. H. van de Waal (voorzitter 1966/70), 1947-1970
Prof.dr. H. Schulte Nordholt (penningmeester), 1953-1965
Drs. K.G. Boon, 1958-1970
Prof.dr. J.G.N. Renaud, 1958-?
Prof.dr. Th.H. Lunsingh Scheurleer (secretaris), 1966-1970
Prof.dr. H. Gerson (penningmeester 1966/70, voorzitter 1971/75), 1966-1975
Dr. S.H. Levie, 1968-1974
Prof.dr.mr. C.A. van Swigchem, 1968-1979
Drs. R.W.D. Oxenaar, 1968-1979
Prof.dr. H.W. van Os (secretaris 1971/79, voorzitter 1980/84), 1971-1984
Mr. C.J. de Bruyn Kops (penningmeester), 1971-1979
Prof.dr. J.L. Locher (secretaris 1984/87), 1971-1987
Dr. A. Zwollo, 1975-1977
Prof.dr. R.W.H.P. Scheller (voorzitter), 1975-1980
Drs. H.L.M. Defoer (penningmeester 1980/84), 1977-1984
Prof.dr. C.W. Fock, 1980-1987
Dr. D.P. Snoep, 1980-1988
Drs. J.M. de Groot (penningmeester), 1984-1991
Prof.dr.mr. A.W. Reinink (voorzitter), 1985-1993
Drs. R.H.C. Vos (secretaris 1986/90), 1986-1997
Drs. P.M.Y. Timmer (secretaris 1990/97), 1988-1997
Drs. P.B.M. van den Akker (penningmeester), 1988-1994
Drs. M.E.A. de Vries, 1991-1994
Prof.dr. I.M. Veldman, 1991-1993
Prof.dr. J. Stumpel (voorzitter), 1993-1997
Drs. J.W.M. de Jong, 1993-1995
Dr. N.C. Sluijter-Seijffert, 1993-1998
Drs. F. van den Hoek (penningmeester), 1994-1998
Dr J.L. de Jong (secretaris), 1994-2000
Drs Ch. Dumas, 1996-2002
Drs. R.C.S. ten Bruggencate (ook redactie), 1997-2003
Prof.dr. A.M. Koldeweij (voorzitter), 1997-2003
Dr. J.P.B.M. de Vries, 1997-2003
Drs. A.J. van Run (penningmeester), 1999-2005
Dr. E.J.C. Raassen-Kruimel, 1999-2005
Drs F.R.E. Kuyvenhoven (secretaris), 2000-2006
Drs P.J. Schoon, 2002-2007
Drs. L.L.J. de la Mar, 2002-2003
Prof.dr. H.Th. van Veen (voorzitter), 2003-2009
Drs NJ.T.N. Bartelink (penningmeester), 2003-2007
Dr. J.A.H. Reynaerts, 2003-2007
Drs L.V.Z. Wurfbain-Bóza, 2005-2008
Drs S. van der Stok-de Clercq, 2005-2008
Dr. E.E.P. Kolfin, 2006-2008
Drs E.M. Mijnlieff (secretaris), 2006-2011
E. Dieltjes MA, 2006-2011
Drs T.L. Tromp (penningmeester), 2007-2008
Mr.drs. M.J.P. Jonkman, 2008-2011
Drs  A.C.W. Lindenhovius, 2008-2011
Drs  C.L. van den Donk (penningmeester), 2008-2012
Prof. Dr. A.F.W. Bosman, 2008-2013
Prof.dr. C. Chavannes-Mazel (voorzitter), 2009-2014
Dr. J. Rutgers, 2009-2011
T. van Druten MA, 2011-2014
Dr. M. Hurx, 2011-2014
Drs. S.C. van Kampen, 2011-2012
A. van Egmond MA, 2011-2015
R. Cohen Tervaert MA, 2012-2015

* Eventuele aanvullingen of correcties kunt u sturen naar info@kunsthistorici.nl